Σχέδιο αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων στην Κύπρο

B2Green avatar
15:00, 05/12/2018
Θέρμανση > Ηλιακά > Νέα

Σχέδιο αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων στην Κύπρο

Το υπουργικό συμβούλιο της Κύπρου ενέκρινε το σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης στις κατοικίες.

Η έγκριση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο προώθησης και ενθάρρυνσης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η χορηγία αφορά:

  • Μέχρι €350 ανά οικιστική υφιστάμενη μονάδα και ανά δικαιούχο για εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης.
  • Μέχρι €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο για εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις €300.000 και αναμένεται να καλύψει γύρω στα 1000 νοικοκυριά.

stockwatch.com.cy

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

B2Green
By B2Green.gr 15:00, 05/12/2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL