Χωρίς νερό από άνοιξη ξανά οι ΤΟΕΒ αν δεν γίνει ρύθμιση χρεών

Χωρίς νερό από άνοιξη ξανά οι ΤΟΕΒ αν δεν γίνει ρύθμιση χρεών

Στη δίνη του κυκλώνα, όπως εκτίµησε, αναµένεται να βρεθούν από την ερχόµενη άνοιξη και µετά οργανισµοί στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη ∆υτική Ελλάδα, αλλά και στη Θεσσαλία, οι οποίοι έχουν «ανοίγµατα» προς τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. «Το ποσό των χρεών αρχικά ήταν γύρω στα 40 εκατ. ευρώ, µαζί µε τις οφειλές των ιδιωτών αγροτών, αλλά ήδη έχει µειωθεί σηµαντικά», είπε ο κ. Αθανάσουλας, τονίζοντας ωστόσο πως «για να µη βρεθούν προ αδιεξόδου πολλοί οργανισµοί και να µην έχουν ρεύµα να αρδεύσουν οι αγρότες τα χωράφια τους, πρέπει να γίνει µια ρύθµιση. Εµείς είχαµε προτείνει να θεσπιστούν 100 δόσεις και ταυτόχρονα να αποδίδονται και οι δόσεις για τις τρέχουσες καταναλώσεις, αλλά δεν έχει γίνει αποδεκτό τουλάχιστον µέχρι τώρα». Παραδέχθηκε πάντως, πως στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υπάρξει καλή πίστη και από τις δύο πλευρές, ώστε να αρθεί το αδιέξοδο.

Επενδύσεις µε το Μέτρο 4.3.1

Οι εκσυγχρονισµοί υφιστάµενων δικτύων για την εξοικονόµηση νερού, αλλά και ενεργειακά υποέργα, όπως η αγορά και εγκατάσταση κάποιας µορφής Ανανεώσιµης Πηγής Ενέργειας, συγκαταλέγονται ανάµεσα στις προτάσεις του προγράµµατος 4.3.1. του ΠΑΑ, αρχικού προϋπολογισµού 450 εκατ. ευρώ, που έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες επιλεξιµότητας για τη χρηµατοδότηση τους.

Ως περιβαλλοντικά φιλικό µέτρο, µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέστη δυνατό να χαρακτηριστούν και τα φράγµατα, όπως ζητήθηκε από το ΥπΑΑΤ, όµως η χαµηλή µοριοδότηση τους, εν τέλει, τα τοποθετεί στα τελευταία, ως προς τη βαθµολογία που µπορούν να αποσπάσουν. Αντίστοιχα οι µελέτες που τυχόν υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους δεν φαίνεται να έχουν καµία τύχη έγκρισης.

Στις επισηµάνσεις αυτές προέβη ο Κωνσταντίνος Στουρνάρας, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στη διεύθυνση υδάτων του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, υπογραµµίζοντας, ταυτόχρονα, πως όσο πιο µεγάλη ωριµότητα και δείκτες εξοικονόµησης έχει το σχέδιο, τόσο πιο ψηλά θα µπει στη λίστα των προς χρηµατοδότηση έργων.

Θα υπάρξει και «over booking»

Υποστήριξε δε, πως το πιθανότερο είναι ότι το ΥπΑΑΤ θα προχωρήσει και σε ένα over booking, δεδοµένου ότι συνήθως τα έργα υποδοµών στις δηµοπρατήσεις «χτυπιούνται» από τους εργολάβους, µε συνέπεια να κατασκευάζονται µε χαµηλότερες τιµές και να δηµιουργείται ένα κεφαλαιακό απόθεµα από το οποίο µπορούν να χρηµατοδοτηθούν νέα.

Ο κ. Στουρνάρας διευκρίνισε, επίσης, πως από τα 450 εκατ. ευρώ του συνολικού προϋπολογισµού του 4.3.1., τα 150 εκατ. ευρώ προορίζονται για ήδη ανειληµµένες υποχρεώσεις.

«Μας µένουν 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 180 εκατ. ευρώ θα τα χειριστούµε στα µεγάλα έργα, µε προϋπολογισµό άνω των 2,2 εκατ. ευρώ, ανέφερε το στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κοστολόγηση νερού

Αναφερόµενος ο κ. Στουρνάρας στο ζήτηµα της κοστολόγησης και της τιµολόγησης της χρήσης του αρδευτικού νερού, επισήµανε πως η Κοµισιόν έθεσε ως όρο την εφαρµογή τους, µαζί µε τα σχέδια διαχείρισης, ώστε να δώσει την έγκρισή της να αρχίσει η υλοποίηση του προγράµµατος 4.3.1. του ΠΑΑ.

«Οι πάροχοι δηλώναν ό,τι ήθελαν, όµως αυτή η κατάσταση δεν γινόταν να συνεχίζεται έτσι. Οπότε µας ήρθε υποχρέωση από την κοινότητα να βάλουµε νέους κανόνες κοστολόγησης και τιµολόγησης στη χρήση του νερού», είπε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε δε, πως στις περιπτώσεις όπου τα υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα είναι σε καλή κατάσταση δεν θα επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος, σε αντίθεση µε τα σηµεία εκείνα στα οποία τα ύδατα είναι ρυπασµένα.

Αναφερόµενος ειδικότερα στους κανόνες της κοστολόγησης και της τιµολόγησης του ύδατος, τόνισε πως θα υπάρχει ένα κόστος ανάκτησης και υπογράµµισε πως είναι υποχρέωση των διοικήσεων των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ να εισπράττουν τα ανταποδοτικά αυτά χρήµατα., έργα.

Λεωνίδας Λιάμης

agronews.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:09, 05/12/2018
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL