Περιφέρεια Αττικής: Έως 31/12 η αντικατάσταση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων

B2Green avatar
18:47, 05/12/2018
Business > Μηχανικοί > Νέα

Περιφέρεια Αττικής: Έως 31/12 η αντικατάσταση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων

Civiltech

Μέχρι τις 31/12/2018 έχουν περιθώριο για την αντικατάσταση των αδειών που κατέχουν οι επαγγελματίες συγκεκριμένων τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί), είτε δεν εργάζονται αυτή την περίοδο.

Συγκεκριμένα, η περιφέρεια Αττικής καλεί υδραυλικούς, χειριστές μηχανημάτων έργου, εγκαταστάτες καυστήρων, πρακτικούς μηχανικούς, θερμαστές, συγκολλητές και ψυκτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Επαγγέλματος και Εργασίας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους (για τους μισθωτούς) ή του τόπου της επαγγελματικής έδρας τους (για τους ελεύθερους επαγγελματίες), προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία αυτή ορίζεται με τον Ν.4485/2017 (άρθρο 105 §2), που θέτει ως καταληκτική προθεσμία την 31-12-2018 για την αντικατάσταση των αδειών που κατέχουν, όπως προβλέπεται στα άρθρα: 9 του Π.Δ. 112/2012 (Α΄ 197)-υδραυλικοί, 10 του Π.Δ. 113/2012 (Α' 198)-χειριστές μηχανημάτων έργου, 9 του Π.Δ. 114/2012 (Α΄ 199)-εγκαταστάτες καυστήρων, 13 και 21 του Π.Δ. 115/2012 (Α΄ 200)-πρακτικοί μηχανικοί, θερμαστές, συγκολλητές και 9 του Π.Δ. 1/2013 (Α΄ 3)-ψυκτικοί.

B2Green
By B2Green.gr 18:47, 05/12/2018
ΔΕΠΑ
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL