Το κράτος ''μειώνει'' το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ το 2019

B2Green avatar
09:09, 06/12/2018
Business > Green Business > Απόψεις

Το κράτος ''μειώνει'' το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ το 2019

Civiltech

Στη μείωση του πλεονάσματος του ΕΦΚΑ το 2019 οδηγεί η δραματική μείωση της κρατικής επιχορήγησης και μάλιστα, παρά το γεγονός ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, σύμφωνα με όσα φαίνονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ.

Την ίδια ώρα, αναμένονται πολύ περισσότερα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση εκτιμά πως τα επιπλέον αναμενόμενα -πλην όμως όχι σίγουρα- ασφαλιστικά έσοδα θα αντισταθμίσουν, έστω και εν μέρει, την σίγουρη μείωση της κρατικής επιχορήγησης...

Πιο συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται να ανέλθει μόλις στα 245 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 581 εκατ. ευρώ φέτος.

Πάντως η φετινή εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη, καθώς αναμενόταν πλεόνασμα 517 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τόσο οι προβλέψεις για το 2019, όσο και οι τελικές εκτιμήσεις για το 2018 είναι χαμηλότερες σε σχέση με τo πλεόνασμα του 2017 (715 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται πως στις προβλέψεις για το 2019, προφανώς ενσωματώνονται οι προβλέψεις της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού του κράτους σύμφωνα με τις οποίες δεν θα εφαρμοσθούν οι μειώσεις στις κύριες συντάξεις από την 1η/1/2019.

Παρά το γεγονός ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ για το ίδιο έτος, καταγράφεται μεγάλη μείωση της επιχορήγησης του ασφαλιστικού υπερ-φορέα τόσο από τον τακτικό προϋπολογισμό όσο και από τα Νομικά Πρόσωπα, τους Οργανισμούς και τα ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, από τις δύο παραπάνω πηγές χρηματοδότησης, προβλέπεται μείωση 880 εκατ. ευρώ ή 5,9%.

Κατά 623 εκατ. ευρώ ή 8,5% είναι μειωμένα και τα έκτακτα έσοδα. Υπενθυμίζεται πως φέτος ο ΕΦΚΑ δεν θα λάβει επιχορήγηση (395 εκατ. ευρώ) από τον "κουμπαρά" του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών.

Ωστόσο, προβλέπεται αύξηση των εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων κατά 538 εκατ. ευρώ ή 5,5%. Από αυτήν την άποψη φαίνεται πως στον ΕΦΚΑ προβλέπουν ότι η μείωση της κρατικής επιχορήγησης θα αντισταθμισθεί, εν πολλοίς, από την αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές.

Παρόλα αυτά, συνολικά, τα έσοδα από την κρατική επιχορήγηση, τις εισφορές και άλλες πηγές θα μειωθούν κατά 788 εκατ. ευρώ ή 2%.

Από την άλλη μεριά, δηλαδή από το πεδίο των δαπανών του ΕΦΚΑ, προβλέπεται μείωση των δαπανών κατά 508 εκατ. ευρώ κατά 501 εκατ. ή 1,3%.

Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες για παροχές κύριας ασφάλισης (σ.σ. κύριες συντάξεις) προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά 390 εκατ. ευρώ ή 1,5%. Επίσης οι παροχές σε χρήμα θα μειωθούν κατά 12 εκατ. ευρώ ή 7,5%.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 09:09, 06/12/2018
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL