Καλές πρακτικές για τον περιορισμό των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα

Καλές πρακτικές για τον περιορισμό των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα

Η επιδεικτική εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, η βελτίωση της συμβατότητας της ανάπτυξης αιολικών πάρκων με τους στόχους διατήρησης της βιοποικιλότητας της ΕΕ και η ανάπτυξη προδιαγραφών και οδηγιών που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα τον καλύτερο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των μεθόδων μείωσης των πιθανών επιπτώσεων των αιολικών έργων στη βιοποικιλότητα είναι οι στόχοι του προγράμματος LIFE12 BIO/GR/000554 που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρωγούς στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων, με σημαντικό μερίδιο στη συνολική ενεργειακή παραγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέραν των άλλων περιβαλλοντικών οφελών, η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική ενέργεια, χωρίς εκπομπές άνθρακα, αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην άγρια ζωή. Παρόλα αυτά, η ραγδαία ανάπτυξη των αιολικών έργων δημιουργεί προβληματισμούς και ανησυχία σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις τους στη φύση και στην άγρια ζωή, οι οποίοι, λόγω της προβλεπόμενης εκτεταμένης ανάπτυξής τους, δεν μπορούν να αγνοηθούν. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι μια τέτοια ταχεία ανάπτυξη είναι βιώσιμη και σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για τους Οικοτόπους και τα Πουλιά.

Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του έργου LIFE12 BIO/GR/000554, για την εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για  τη μείωση των επιπτώσεων των αιολικών έργων στη βιοποικιλότητα, διοργανώνει, σε συνεργασία με την Nature Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC), την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 στο DIVANI PALACE ACROPOLIS ΗΟTEL, ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από φορείς της Αιολικής Ενέργειας και της Βιοποικιλότητας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, επενδυτές Αιολικής Ενέργειας, περιβαλλοντικές οργανώσεις, μελετητές-συμβούλους, διαχειριστές έργων και άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση ή στην έγκριση σχεδίων ή έργων αιολικών σταθμών.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται προεγγραφή, το αργότερο έως  11 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 15:40, 06/12/2018
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL