ΤΣΜΕΔΕ: Έκδοση αναδρομικών εισφορών Β’ Εξαμήνου 2013 του ν.3986/11

B2Green avatar
08:07, 07/12/2018
Business > Μηχανικοί > Νέα

ΤΣΜΕΔΕ: Έκδοση αναδρομικών εισφορών Β’ Εξαμήνου 2013 του ν.3986/11

Civiltech

Εκδόθηκαν οι αναδρομικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ που αφορούν στο Β εξάμηνο 2013 του ν.3986/11. 

Ως καταληκτική ημερομηνία για την εξόφλησή τους ορίστηκε η 31η-12-2018.

Το ειδοποιητήριο εκτυπώνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΤΣΜΕΔΕ

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 08:07, 07/12/2018
Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL