Τροπολογία για επιτάχυνση πληρωμών στον Αναπτυξιακό Νόμο-Παράταση στις προθεσμίες

B2Green avatar
09:13, 07/12/2018
Business > Green Business > Νέα

Τροπολογία για επιτάχυνση πληρωμών στον Αναπτυξιακό Νόμο-Παράταση στις προθεσμίες

Civiltech

Τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής ίσης με το 25% της επιχορήγησης, στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί το 25% της επένδυσης, παρέχει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Παράλληλα, δίνει ακόμη μια ευκαιρία να υλοποιηθούν δράσεις που έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς (3299/2004 και 3908/2011) «χορηγώντας» νέα παράταση ενός έτους για την ολοκλήρωσή τους, ενώ επιταχύνει και το χρόνο καταβολής της επιδότησης.

Οι βελτιώσεις αυτές, ενσωματώθηκαν χθες με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την τροπολογία, για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα του ν. 4399/2016 προβλέπεται ότι ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης, μπορεί, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα προβλέπεται αποκλειστικά η δυνατότητα καταβολής ποσού που ανέρχεται στο 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης κατόπιν υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται και η υπάρχουσα επιλογή της καταβολής του 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης κατόπιν βέβαια της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που μπορεί να πιστοποιηθεί είτε με επιτόπιο είτε με διοικητικό έλεγχο.

Σε ό,τι αφορά τα επενδυτικά σχέδια των προηγούμενων αναπτυξιακών, παρατείνεται, εκ νέου, για ένα έτος, ήτοι από 30 Ιουνίου 2018 που ισχύει σήμερα, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, εφόσον έχει υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Επίσης για ένα έτος, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 αντί για τις 31 Δεκεμβρίου 2018, που ισχύει σήμερα παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης και των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

Παράλληλα, προστίθεται εναλλακτική δυνατότητα καταβολής της προβλεπόμενης επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 και του ν.3908/2011 (σήμερα προβλέπεται δυνατότητα τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης σε 7 δόσεις). Ειδικότερα, με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού κόστους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του 50% της επιχορήγησης που προβλέπεται. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί η πρώτη δόση σε εφαρμογή της διάταξης για την καταβολή της επιχορήγησης σε επτά δόσεις, καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Σταμάτης Ζησίμου
s.zisimou@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 09:13, 07/12/2018

Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL