Εξοικονομώ II: Συμπλήρωση παραρτήματος VI – Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου

Εξοικονομώ II: Συμπλήρωση παραρτήματος VI – Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου

Civiltech

Σχετικά με τη συμπλήρωση του παραρτήματος VI, διευκρινίζεται ότι πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν.

Συνεπώς ο Ενεργειακός Επιθεωρητής σκόπιμο είναι να καταγράφει τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στη 2η σελίδα με αναλυτικό τρόπο, αναφέροντας τα αντίστοιχα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν (U, R, P) και τα οποία ελήφθησαν υπόψη στη Β' ενεργειακή επιθεώρηση. Τα απαραίτητα στοιχεία από τα παραστατικά δαπανών και τα πιστοποιητικά υλικών και συστημάτων του παραδίδονται από τον ωφελούμενο.

Για παράδειγμα: έστω ότι έγινε παρέμβαση που αφορά την κατασκευή θερμομόνωσης κελύφους κατοικίας, με χρήση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), αποτελούμενου από πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) και ινοπλισμένο επίχρισμα.

Ο επιθεωρητής δεν θα πρέπει να καταγράψει την παρέμβαση απλά ως:

«2.Γ1 (II) - Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα – R>1,8», γιατί με αυτό τον τρόπο δεν είναι διακριτό ποια παρέμβαση υλοποιήθηκε ούτε πως προκύπτει ο συντελεστής R,

αλλά ως

«2.Γ1 (II) - Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους με χρήση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), το οποίο αποτελείται από πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) πάχους d=7 cm , λ=0,032, με επικάλυψη ινοπλισμένου επιχρίσματος και συντελεστή θερμικής αντίστασης υλικών R=2,18 m² K/W».

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:08, 13/12/2018
Sto Therm

Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL