Χορηγίες για ηλιακά συστήματα στην Κύπρο

B2Green avatar
18:39, 16/12/2018
Θέρμανση > Ηλιακά > Νέα

Χορηγίες για ηλιακά συστήματα στην Κύπρο

Ξεκινά τη Δευτέρα η εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες. Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δέσμης Σχεδίων που επεξεργάζεται και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές μέσω χρηματοδότησης μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) και εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε. για το 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 1.000 εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου. Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να παραδίδονται στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε στη διεύθυνση, Ανδρέα Αραούζου 13-15, 5ος Όροφος, Λευκωσία ή στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για ηλιακά συστήματα/ ηλιακά πλαίσια, τα οποία έχουν αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την 01/01/2017 και προνοεί παροχή χορηγίας:

Α. μέχρι €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης,

Β. μέχρι €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων.

Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκρισή τους, εάν αυτές δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:39, 16/12/2018
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL