ΕΕΤΕΜ: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος και ο ρόλος των Επιτροπών Γαβρόγλου

ΕΕΤΕΜ: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος και ο ρόλος των Επιτροπών Γαβρόγλου

Civiltech

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών Τ.Ε.Ι, για την οποία αναρτήσαμε άμεσα ανακοίνωση δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια ενός σχεδίου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία με τη σύνταξη και την ψήφιση του Ν.4485/2017.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι (όταν είχε αναρτηθεί στη διαβούλευση ο Ν.4485/2017) με σχετική ανακοίνωση της είχε επισημάνει τις αρνητικές προβλέψεις που περιείχε το διαβόητο άρθρο 46, μεταξύ άλλων, ότι:

Στην τετραμελή Επιτροπή για την σύνταξη των Προσόντων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι θα συμμετείχε ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε, στην οποία προφανώς και θα προήδρευε, δεδομένου ότι και τα υπόλοιπα τρία μέλη της Επιτροπής, θα ήταν και αυτά ενταγμένα στο Τ.Ε.Ε (με τον έναν ή τον άλλον τρόπο)!
Τη χαριστική βολή κατά των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, τη δίνει η τελευταία διάταξη του προτεινόμενου άρθρου 46, που αναφέρεται σε δυνατότητα διαχωρισμού αποφοίτων Τ.Ε.Ι πριν και μετά το 2001, ρύθμιση πολιτικά άστοχη και "εγκληματική" για τους πτυχιούχους όλων των σχολών.
Υπό την πίεση και την γενική κατακραυγή που ακολούθησε ο Υπουργός φρόντισε να απαλείψει από το σχέδιο νόμου τις επίμαχες διατάξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του δεν εξακολούθησε να έχει τον ίδιο στόχο.

Αυτό άλλωστε επισημάναμε με νεότερη ανακοίνωση μας, στην οποία τονίζαμε ότι: "Η «ωραιοποίηση» του άρθρου 46, δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζει, καθώς οι πραγματικές προθέσεις του Υπουργού φάνηκαν στην αρχική μορφή του άρθρου 46 που αναρτήθηκε για διαβούλευση."

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4485, (δι)ορίστηκαν και οι Επιτροπές. Τυχαία η (σαφώς ετεροβαρής) σύνθεσή τους, τυχαίο το γεγονός ότι ασχολήθηκαν αποκλειστικά και μόνο με τις, ανταγωνιστικές για τους Διπλωματούχους, ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής και Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, των Μηχανολόγων Μηχανικών και των Μηχανικών Πληροφορικής – οι λοιπές ειδικότητες των Μηχανικών Τ.Ε.Ι δεν έχρηζαν καθορισμού προσόντων/δικαιωμάτων;

Σαφώς και όχι.

Τίποτε δεν είναι τυχαίο και, όπως αποδεικνύεται, οι ενέργειες Γαβρόγλου αποτελούν μέρος ενός συντονισμένου σχεδίου, με στόχο των επαγγελματικό εξανδραποδισμό ενός ολόκληρου Κλάδου, και την επαγγελματική ευημερία των Διπλωματούχων Μηχανικών -μελών του Τ.Ε.Ε, που θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό, γεγονός ιδιαίτερα ευνοϊκό στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε.

Με τη δημοσιοποίηση της σύνθεσης των Επιτροπών, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ εξέδωσε νέα ανακοίνωση, όπου επεσήμανε, τόσο την ετεροβαρή σύνθεση των Επιτροπών, όσο και την ακόλουθη παγκόσμια πρωτοτυπία: ο ανταγωνιστής σου να καθορίζει, ουσιαστικά, τα δικαιώματα σου!

Επιπλέον, η Ένωση απέστειλε επιστολές στους Πτυχιούχους Μηχανικούς - μέλη της, που συμμετείχαν στις εν λόγω επιτροπές, ζητώντας τους, τόσο να μας ενημερώσουν για την πορεία των εργασιών των Επιτροπών αυτών, ως όφειλαν, όσο και να επαναξιολογήσουν τη συμμετοχή τους σε αυτές, ώστε η συμμετοχή αυτή να μην λειτουργήσει ως νομιμοποίηση του όποιου αποτελέσματος.

Από την ανάρτηση του Ν.4485/17 στη διαβούλευση έως και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της επιτροπής Γαβρόγλου για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Έργων Υποδομής και τους Πολιτικούς Μηχανικούς Δομικών Έργων, υπήρχαν συνάδελφοι, οι οποίοι, παρά τις ανωτέρω επισημάνσεις και ενέργειες της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, είτε έλπιζαν, αφελώς, ότι οι συγκεκριμένες Επιτροπές θα έδιναν μία αξιοπρεπή λύση, είτε, εξυπηρετώντας άλλους σκοπούς και (μικροκομματικά) συμφέροντα, ανήγαγαν τις Επιτροπές αυτές σε σωτήρα του Κλάδου, κατηγορώντας την Ένωση ότι δεν επιθυμεί την επίλυση των προβλημάτων, προς ίδιον όφελος.

Οι τελευταίοι, δεν θορυβήθηκαν ούτε με την παραίτηση των μελών των επιτροπών Γαβρόγλου, τα οποία ανήκαν στην φιλο-κυβερνητική παράταξη και τα όσα ανέφεραν στη σχετική επιστολή παραίτησης.

Η Κ.Δ.Ε της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, στη συνεδρίασή της στις 30-11-2018, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος της επιτροπής Γαβρόγλου, αποφάσισε, να αποσταλούν επιστολές, εκ νέου προς τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, αλλά, πλέον, και στους Καθηγητές των Τ.Ε.Ι, που εξακολουθούν να συμμετέχουν στις επιτροπές Γαβρόγλου.

Από τα μεν εναπομείναντα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στις Επιτροπές για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, τους Μηχανολόγους Μηχανικούς και τους Μηχανικούς Πληροφορικής, ζητήθηκε να παραιτηθούν, ακολουθώντας το παράδειγμα των μελών της Ρ.Α.Σ, ιδιαίτερα υπό το φως του απαράδεκτου πορίσματος της Επιτροπής για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής, και τον κίνδυνο έκδοσης ανάλογων πορισμάτων και για τις λοιπές ειδικότητες- από τα, δε, μέλη που συμμετείχαν στη διαβόητη Επιτροπή για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε.Ι (Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής) ζητήθηκε να μας ενημερώσουν, αν συνυπέγραψαν αυτήν την απαράδεκτη και προσβλητική πρόταση κατά των συναδέλφων τους.

Όσον αφορά στους Καθηγητές των Τ.Ε.Ι που συμμετέχουν στις ίδιες Επιτροπές, ζητήθηκε η ενημέρωσή μας σχετικά με την πορεία των εργασιών τους, αφού το Υπουργείο απαξιεί να ενημερώσει τον Φορέα των Μηχανικών Τ.Ε.Ι, ενώ, ειδικότερα, για αυτούς που συμμετείχαν στην Επιτροπή για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε.Ι (Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής) ζητήθηκε απλά να μας ενημερώσουν αν συνυπέγραψαν το εν λόγω «πόνημα».

Ιδιαίτερα, σε όσους συμμετέχουν στην Επιτροπή για τους Μηχανικούς Πληροφορικής, μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, αλλά και Καθηγητές των Τ.Ε.Ι, επισημάνθηκε ότι, ένα παρόμοιο πόρισμα, θα ακυρώσει τα ήδη υπάρχοντα Π.Δ (Π.Δ 181/08 & Π.Δ 183/08), αντικαθιστώντας τα με ένα νεότερο, το οποίο έχει πολλές πιθανότητες να είναι χειρότερο από τα ισχύοντα.

Ελπίζουμε, τουλάχιστον, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, να διαλυθούν, επιτέλους, οι αυταπάτες ορισμένων, να συνειδητοποιήσουν ότι η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ κινείται αποκλειστικά προς όφελος και υπεράσπιση των μελών της και να μην ακούν τις «σειρήνες» που στόχο έχουν τη διάσπαση του Κλάδου.

Περιμένουμε με ενδιαφέρον την ανάρτηση του σχετικού σχεδίου νόμου προς διαβούλευση, ώστε να διαπιστώσουμε, ίδιοις ομμάσι και πέραν πάσης αμφιβολίας, τι επαγγελματικό μέλλον επιφυλάσσει ο Υπουργός Παιδείας, στους δεκάδες χιλιάδες Πτυχιούχους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 20:02, 10/01/2019
Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL