Παρέμβαση σχετικά με το «Μητρώο Ανεξάρτητων Μηχανικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων»

Παρέμβαση σχετικά με το «Μητρώο Ανεξάρτητων Μηχανικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων»

Civiltech

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δραγασάκη, η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. τοποθετείται σχετικά με το «Μητρώο Ανεξάρτητων Μηχανικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων».

Στην επιστολή της αναφέρει τα εξής:

Θέμα :  Σχετικά με το «Μητρώο Ανεξάρτητων Μηχανικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κύριε Υπουργέ

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως γνωρίζετε, αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με το Νομοσχέδιο «Για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» το οποίο έχει αναρτηθεί για διαβούλευση και αναμένεται η εισαγωγή του στη Βουλή. Όπως διαπιστώσαμε στο άρθρο 13, παράγραφος 4 αυτού προβλέπονται τα κάτωθι:

« Για την παρακολούθηση της υλοποίησης εκάστης εγκεκριμένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης ορίζεται από τον φορέα επένδυσης κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ανεξάρτητος μηχανικός από ειδικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται το «Μητρώο Ανεξάρτητων Μηχανικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων», το οποίο τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και στελεχώνεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, η οποία αναρτάται διαδικτυακά στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση προβλέπεται η διαδικασία επιλογής του ανεξάρτητου μηχανικού, τα απαιτούμενα προσόντα και οι υποχρεώσεις αυτού, εξειδικεύεται ο τρόπος ανάθεσης των καθηκόντων του, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσής του από τη Διαχειριστική Αμοιβή που έχει καταβληθεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»

Η κρίσιμη για το δημόσιο συμφέρον διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων οφείλει να αποτελεί αντικείμενο Δημοσίου Ελέγχου με αρμοδιότητα Δημοσίων Υπαλλήλων σε αυτό. Αποτελεί σφάλμα με απρόβλεπτες συνέπειες η εκχώρηση και αυτής της αρμοδιότητας του Δημοσίου σε μη ελεγχόμενους από τη Δημόσια Διοίκηση «Ανεξάρτητους Μηχανικούς». Η ίδια η πείρα, εγχώρια και διεθνής, από την πρακτική αυτή δείχνει ότι η ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Ελέγχου λειτουργεί αποκλειστικά σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος, του Περιβάλλοντος και της κοινωνίας και προς όφελος κερδοσκοπικών συμφερόντων.

Ο Δημόσιος Τομέας παρά την τεράστια υποστελέχωση –πολύ περισσότερο αν γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις- διαθέτει έμπειρους, καταρτισμένους και συνειδητούς Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς, οι οποίοι μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες αυτές. Για το θέμα αυτό, καθώς και για άλλα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες σας και το εν λόγω Νομοσχέδιο, ζητάμε συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 13:06, 11/01/2019
Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL