Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για net metering & virtual net metering

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για net metering & virtual net metering

Thermogas

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 08.10.2018 πρόσκλησής της , για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. 

Η ΡΑΕ ευχαριστεί για τη συμμετοχή και για την ουσιαστική συμβολή στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 18.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-248362
  Αποστολέας: ARK TOP SYSTEMS
  Επιστολή: ATS
 2. Ημερομηνία αποστολής: 18.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-247508
  Αποστολέας: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗ
  Επιστολή: STEGI
 3. Ημερομηνία αποστολής: 19.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-247535
  Αποστολέας: Ενεργειακή Κοινότητα Βλάστης
  Επιστολή: VLASTIS
 4. Ημερομηνία αποστολής: 19.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-247546
  Αποστολέας: Ενεργειακή Κοινότητα ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
  Επιστολή: INTERS
 5. Ημερομηνία αποστολής: 24.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-247740
  Αποστολέας: ΠΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  Επιστολή: PETSIOS
 6. Ημερομηνία αποστολής: 26.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-247929
  Αποστολέας: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ
  Επιστολή: IAA
 7. Ημερομηνία αποστολής: 26.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-247906
  Αποστολέας: HELAPCO
  Επιστολή: HELAPCO
 8. Ημερομηνία αποστολής: 26.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-247893
  Αποστολέας: IENE
  Επιστολή: IENE
 9. Ημερομηνία αποστολής: 26.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-247884
  Αποστολέας: ΚΛΑΔΗΣ Α.Ε.
  Επιστολή: KLADIS
 10. Ημερομηνία αποστολής: 26.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-247994
  Αποστολέας: ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΑ
  Επιστολή: ITA
 11. Ημερομηνία αποστολής: 29.10.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-247995
  Αποστολέας: GREENPEACE
  Επιστολή: GREENPEACE

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 19:19, 22/01/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL