Λάρισα: Ρεύμα σε 2.300 νοικοκυριά από τη μονάδα βιοαερίου

Λάρισα: Ρεύμα σε 2.300 νοικοκυριά από τη μονάδα βιοαερίου

Ένα πραγματικά σημαντικό έργο επιτελεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων. Μάλιστα στην νέα εποχή προχωράει καινοτόμες ιδέες οι οποίες ήδη κάποιες τρέχουν και άλλες θα τρέξουν στο μέλλον με σημαντικά οφέλη για την πόλη. Για όλα αυτά μιλάει στη Larissanet ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Απόστολος Σουρλαντζής, ο οποίος αναφέρεται στη δημιουργία της μονάδας βιοαερίου που θα φέρει ρεύμα που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 2.300 νοικοκυριών και σημαντικό πράσινο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Επίσης μιλάει για το πως οι νέοι κάδοι θα ενταχθούν στο πρότζεκτ της «έξυπνης πόλης», αλλά και για την ασυνειδησία ορισμένων που συνεχίζουν να έχουν κακές συνήθειες.  Στα  μελλοντικά σχέδια της διεύθυνσης Καθαριότητας αναμένεται να ενταχθούν δράσεις στον τομέα της οικιακής  κομποστοποίησης,της διαχείρισης των βιοαποβλήτων  και της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Με ένα SMS o «έξυπνος» κάδος θα ειδοποιεί ότι γέμισε

Πού βρισκόμαστε αναφορικά με το πρότζεκτ της δημιουργίας μονάδας βιοαερίου στην περιοχή της Λάρισας; Τι νέο έφερε το ταξίδι του δημάρχου Λαρισαίων στη   Δανία;

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής  και του δεύτερου μέρους της μελέτης σκοπιμότητας Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιομάζας που συντάχθηκε από το ΚΑΠΕ ( Κέντρο Ανανέωσης Πηγών Ενέργειας) στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων , προέκυψαν ακόλουθα συμπεράσματα:

α) υπάρχει υψηλό δυναμικό  βιομάζας προς αξιοποίηση, στα όρια του Δήμου μας, υπολειμμάτων γεωργικών και κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων που μπορεί να τροφοδοτήσει  αδιαλείπτως  μονάδα  Αναερόβιας χώνευσης βιοαερίου ισχύος  1MW τουλάχιστον.

β) η προτεινόμενη μονάδα θα μπορεί να επεξεργάζεται περίπου 38.500 τόνους/έτος  οργανικών αποβλήτων (κτηνοτροφικών, αγροτοβιομηχανικών και ενεργειακών φυτών) παράγοντας 3.500.000 m3 βιοαερίου /έτος.

γ) η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται στις 8.300MWh/έτος  ικανή να τροφοδοτήσει με ρεύμα 2.300 νοικοκυριά ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη λόγω αποφυγής εκλύσεων CO2 στην ατμόσφαιρα εκτιμούνται  σε  14.765 τόνους  ισοδυνάμων του διοξειδίου του άνθρακος (CO2eq).

Προκειμένου να ενημερωθούμε για τις  τελευταίες  εξελίξεις στην τεχνολογία ενεργειακής υλοποίησης, κυρίως του αχύρου, ως βασικό γεωργικό υπόλειμμα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου του Δήμου Λαρισαίων με επικεφαλής τον Κ. Δήμαρχο από 18-21/11/2018 στη Δανία, η οποία ως γνωστόν είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογίες  που σχετίζονται με ΑΠΕ.

Πότε μπορούμε να έχουμε  την υλοποίηση της δημιουργίας μονάδας βιοαερίου και τι θα κερδίσει η πόλη;

Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ δόθηκε με το ν.4517/18 για τις Ενεργειακές  Κοινότητες, για πρώτη φορά, η δυνατότητα σε τοπικούς παραγωγικούς και τοπικούς φορείς , όπως οι Δήμοι και οι περιφέρειες να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση και τον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της ενεργής εμπλοκής τους σε εγχειρήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η δημιουργία ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου, σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, είναι εκ των «ων ουκ άνευ» για τη διασφάλιση της λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Οι Ενεργειακές  Κοινότητες, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και οι  ΟΤΑ, έχουν ως αποκλειστικό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα ,την αντιμετώπιση της ενεργειακής  ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας.

Το θεσμικό πλαίσιο που περιχαρακώνει την συμμετοχή των ΟΤΑ στις Ενεργειακές Κοινότητες ενισχύθηκε  με τα άρθρα  182 και 183 του ν.4555/18  ( Κλεισθένης ), με τα οποία δίνεται η δυνατότητα των ΟΤΑ να συστήνουν και να συμμετέχουν σε νέα νομικά πρόσωπα  αναπτυξιακού χαρακτήρα, με αντικείμενο δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας.

Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της νομικής εργαλειοθήκης σύστασης των Ενεργειακών Κοινοτήτων αλλά και των Χρηματοδοτικών Εργαλείων, θα παρθούν οι απαραίτητες στρατηγικές πολιτικές αποφάσεις υλοποίησης του εγχειρήματος μιας τέτοιας μονάδας.

Είναι αδύνατο να υπάρχει πίσω από κάθε ασυνείδητο δημότη και ένας οδοκαθαριστής!

Γίνεται προσπάθεια η αποκομιδή των σκουπιδιών να περάσει στη νέα εποχή. Πόσο βοήθησαν οι βυθιζόμενοι κάδοι στο κέντρο; Θα δούμε και άλλους σε κάποια σημεία της πόλης

Πριν από ένα χρόνο περίπου τοποθετήθηκε πιλοτικά στην οδό Ηλιοδώρου (τρίγωνη Πλατεία) το πρώτο σύστημα υπογείωσης κάδων με συμπίεση, ο ένας κάδος της ανακύκλωσης και ο άλλος για τα σύμμεικτα απορρίμματα. Προηγήθηκε ενημέρωση των περιοίκων και των καταστηματαρχών από στελέχη της Υπηρεσίας Καθαριότητας με παράλληλη διανομή  φυλλαδίων. Η ανταπόκριση των συμπολιτών μας ήταν υποδειγματική καθώς διαπίστωσαν ότι με το νέο σύστημα  μειώθηκαν κατά πολύ οι πλαστικοί κάδοι που προϋπήρχαν, καθώς ένας καινούριος μεταλλικός αντιστοιχεί με 4 ή 5 παλαιούς  με άμεσο αποτέλεσμα την αισθητική αναβάθμιση της πλατείας. Επίσης, οι νέοι κάδοι δεν καίγονται, δεν μυρίζουν και το περιεχόμενο τους δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Έτσι, στο αμέσως επόμενο διάστημα τοποθετήθηκαν άλλα εφτά συστήματα υπογείωσης κάδων με συμπίεση στο πεζοδρομημένο κέντρο της Λάρισας.

Μετά την επιτυχή λειτουργία των παραπάνω συστημάτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, έχει εγκριθεί η προμήθεια άλλων εννέα ίδιων συστημάτων βυθιζόμενων κάδων με συμπίεση καθώς και εβδομήντα πέντε, μεταλλικών, χωρίς συμπίεση.

Στα σχέδια της έξυπνης πόλης αναμένεται να τοποθετηθούν αισθητήρες για να ογκομετρούν και να δείχνουν το επίπεδο σκουπιδιών του κάθε κάδου .Πώς και πότε θα λειτουργήσει το σύστημα πιλοτικά;

Αισθητήρες που θα παρακολουθούν το επίπεδο πλήρωσης με απορρίμματα στους κάδους, θα τοποθετηθούν σε όλα τα υπόγεια συστήματα κάδων. Ειδικότερα θα τοποθετηθούν αισθητήρες στους  17 υπόγειους κάδους (με συμπίεση) απορριμμάτων. Τα οχτώ συστήματα  ήδη λειτουργούν στο κέντρο της πόλης  ενώ τα υπόλοιπα εννιά υπόγεια συστήματα  αναμένεται να τοποθετηθούν στο επόμενο 4μηνο. Οι αισθητήρες αυτοί θα στέλνουν μήνυμα  SMS  σε κινητό τηλέφωνο της Υπηρεσίας.

Επιπλέον με την τοποθέτηση  των 75 υπόγειων κάδων απορριμμάτων στο ευρύτερο πεζοδρομημένο  κέντρο (σύστημα αποκομιδής με γερανάκι), θα τοποθετηθούν αισθητήρες πλήρωσης απορριμμάτων  που θα παρακολουθούνται μέσω Η/Υ και ενός σχετικού προγράμματος (online, διαδικτυακά).Αυτά στο επόμενο 5μηνο αναμένεται να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν στο ευρύτερο πεζοδρομημένο κέντρο της πόλης, καθώς και στις πλησιέστερες του κέντρου συνοικίες.

Οι ανάγκες για καθαριότητα είναι αυξημένες. Χρειάζεται  επιπλέον προσωπικό για να «τρέξει» καλύτερα  το έργο της Υπηρεσίας;

Ο Δήμος Λαρισαίων, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Κοινοτήτων είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους στη χώρα μας. Ως εκ τούτου οι ανάγκες του σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε προσωπικό είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Βιώνουμε περίοδο οικονομικής κρίσης και τα κρατικά κονδύλια για τους δήμους είναι μειωμένα κατά πολύ. Επίσης, οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των συμπολιτών  μας μέσω των ανταποδοτικών τελών είναι δυσβάστακτη. Παρόλη όμως τη δυσκολία ανανέωσης  του στόλου των οχημάτων και με μειωμένο μέχρι πρότινος αριθμό  εργαζομένων, με τη βοήθεια όλου του προσωπικού (στελέχη και εργαζόμενοι) διατηρούμε σε ικανοποιητικό βαθμό την πόλη μας καθαρή. Σίγουρα όσο περισσότερο είναι το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, τόσο καλύτερες υπηρεσίες προσφέρονται σε μια πόλη.

Γίνονται  πολλά στο θέμα της  καθαριότητας της πόλης. Πόσο ανταποκρίνεται και πειθαρχεί ο Λαρισαίος;

Οι περισσότεροι από τους συμπολίτες μας ανταποκρίνονται θετικά καθώς αντιλαμβάνονται ότι οι υπηρεσίες αποκομιδής και οδοκαθαρισμού του δήμου μας έχουν σχέση με την καθημερινότητα μας και συμβάλλουν καθοριστικά  στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας. Συνειδητοποιούν  ότι  έτσι διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και προστατεύεται το περιβάλλον.

Υπάρχουν, όμως και κάποιοι ασυνείδητοι που επιμένουν να πετούν οικιακά απορρίμματα μέσα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης, αναιρώντας τη μεγάλη προσπάθεια των συμπολιτών μας για ανακύκλωση στην πηγή. Άλλοι, προκλητικά, αφήνουν μπάζα πάνω στο πεζοδρόμιο ενώ υπάρχει ειδικό αυτοκίνητο που συγκεντρώνει καθημερινά ογκώδη αντικείμενα και μπάζα στις ειδικές πλαστικές σακούλες.

Επίσης, παρά τον εγκατεστημένο στα πεζοδρόμια  και στους πεζόδρομους αστικό εξοπλισμό (καλαθάκια, μαντεμένοι κάδοι) πολλοί πεζοί πετούν στο δρόμο ό,τι μικροαντικείμενο κρατούν στο χέρι και τους βαραίνει. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αδύνατο να υπάρχει πίσω από κάθε ασυνείδητο δημότη και ένας οδοκαθαριστής!

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι στην Κεντρική Ευρώπη οι νόμοι που αφορούν  την δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια περιουσία επιτηρούνται από όλους τους πολίτες. Και οι αδιάφοροι και όσοι δεν πειθαρχούν καταγγέλλονται από τους συμπολίτες και τα πρόστιμα «πέφτουν  βροχή» στους παραβάτες. Στη χώρα μας αυτού του είδους οι καταγγελίες,  δηλαδή  η εκδήλωση του ενδιαφέροντος των συμπολιτών για την υγεία τους  και την ασφάλεια τους θεωρείται… ρουφιανιά.

Εκείνο, όμως, που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας θα είναι αποτελεσματικότερη στο έργο της  εάν  έχει τη συνεργασία όλων των συμπολιτών μας. Γιατί πιστεύουμε ότι η καθαριότητα της πόλης, η αισθητική της και η ποιότητα  της ζωής μας δεν είναι απλώς υπόθεση όλων μας, είναι ευθύνη όλων μας.

Συνέντευξη στον Πάνο Γαρουφαλιά

larissanet.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:37, 27/01/2019
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL