Εξοικονομώ II: Νέες διευκρινήσεις για την ονομαστική θερμική ισχύ

Εξοικονομώ II: Νέες  διευκρινήσεις για την ονομαστική θερμική ισχύ

Civiltech

Σύμφωνα με νεότερη ενημέροση του προγράμματος, στις από 21/6/2018 & 23/10/2018 σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος, ο ορισμός της Ονομαστικής θερμικής ισχύος έχει ληφθεί από τους Κανονισμούς ΕΕ 811/2013 & 813/2013.

Σύμφωνα με αυτούς, στην περίπτωση παρεμβάσεων των υποκατηγοριών 3.Α, 3.Β, 3.Γ & 3.Δ, νοείται πως στο Δελτίο Προϊόντος η αναγραφόμενη τιμή ονομαστικής θερμικής ισχύος περιλαμβάνει και την ονομαστική ισχύ τυχόν συμπληρωματικού θερμαντήρα. Κατά συνέπεια λαμβάνεται από το σχετικό πεδίο αυτούσια και δεν προκύπτει ως επιμέρους άθροισμα (πχ. της ονομαστικής θερμικής ισχύος Prated της Α/Θ + της ονομαστικής θερμικής ισχύος P του συμπληρωματικού θερμαντήρα).

Υπενθυμίζουμε τις κατηγορίες παρεμβάσεων, στον ακόλουθο πίνακα:

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:56, 27/01/2019
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi Διαγωνισμός
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL