Παρέμβαση στην πιλοτική δίκη του ΣτΕ για τα οικιακά φωτοβολταϊκά

Παρέμβαση στην πιλοτική δίκη του ΣτΕ για τα οικιακά φωτοβολταϊκά

Thermogas

Όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ), "η επιτυχής έκβαση της αιτήσεως για πιλοτική δίκη στο ΣτΕ αφορά τα 50 (σ.σ. +50) πρώτα μέλη. Τα υπόλοιπα μέλη για τα οποία έχουν κατατεθεί αγωγές στα διοικητικά δικαστήρια (περίπου 900 μέλη) προτείνεται να ασκήσουν κύρια παρέμβαση (ένα επιπλέον ειδικό δικόγραφο – 20 ευρώ δικαστικά έξοδα σε ομάδες των 50 μελών) η οποία ασκείται λίγες ημέρες πριν την εκδίκαση της πιλοτικής δίκης (η ημερομηνία της οποίας δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί).

Εάν κάποιο μέλος δεν επιθυμεί να πληρώσει το επιπλέον κόστος (20 ευρώ) για την κύρια παρέμβαση, θα περιμένει την εκδίκαση της αγωγής του στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεσμεύονται από την απόφαση του ΣτΕ. Όμως οι εκδικάσεις αυτές θα αργήσουν ένα με δύο έτη επιπλέον.

Επίσης, όσο περισσότερα μέλη είναι στο ΣτΕ τόσο καλύτερα θα αναδειχθεί η ευρύτητα του ζητήματος.

Το συμφωνητικό με τη δικηγορική εταιρεία Μεταξά αναφέρει σχετικά:

«Για την εν λόγω νομική εργασία (πιλοτική δίκη) η δικηγορική εταιρεία δεν θα λάβει αμοιβή, εκτός των εξόδων κατάθεσης (ήτοι πλήρες γραμμάτιο προείσπραξης, μεγαρόσημα και παράβολο) ύψους 950,00 €, το οποίο θα επιβαρύνει τα ενδιαφερόμενα συμμετέχοντα μέλη στην πιλοτική αυτή δίκη. Σε περίπτωση που η ανωτέρω αίτηση γίνει δεκτή από το ΣτΕ, η Δικηγορική Εταιρεία επίσης δεν θα λάβει καμία περαιτέρω αμοιβή για την εκδίκαση (παράσταση και κατάθεση υπομνήματος) της δίκης καθώς για την τυχόν άσκηση παρεμβάσεων, εκτός των σχετικών γραμματίων, παραβόλων και εν γένει δικαστικών εξόδων, τα οποία θα επιβαρύνουν τα συμμετέχοντα μέλη στην πιλοτική αυτή δίκη».

Σύμφωνα με τη δικηγορική εταιρεία, 200 περίπου μέλη, ενώ κατέβαλλαν την προκαταβολή των 50ευρώ, δεν έχει γίνει ακόμα η κατάθεση της αγωγής τους και παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη δικηγορική εταιρεία.

Τα μέλη αναγκαίο είναι να ενημερώνουν το σύλλογο για τις καταβολές των χρημάτων τους – ώστε για το κάθε μέλος να καταγράφονται οι σχετικές ενέργειες στη βάση δεδομένων του συλλόγου μας, υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται όλη η προσπάθεια. Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας."

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 19:36, 29/01/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL