2 νέες αφαλατώσεις στη Χίο, συνολικής δυναμικότητας 2.000 m3/ημέρα από τη WATERA Ελλάς

2 νέες αφαλατώσεις στη Χίο, συνολικής δυναμικότητας 2.000 m3/ημέρα από τη WATERA Ελλάς

Στις αρχές Ιανουαρίου, μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  (ΔΕΥΑ) Χίου και της εταιρείας WATERA Ελλάς ABEE, μέλος του ομίλου UNIBIOS, υπογράφηκε σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης 2 μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με την τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης, συνολικής δυναμικότητας 2.000m3/ημέρα και αξίας € 985.000 πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση υπογράφηκε κατόπιν διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον οποίο η WATERA Ελλάς αναδείχθηκε ανάδοχος.

Οι 2 μονάδες δυναμικότητας 1.000m3/ημερησίως η κάθε μία θα εγκατασταθούν εντός σύγχρονου κτηρίου που ήδη προετοιμάζει η ΔΕΥΑ Χίου.  Το έργο προβλέπεται να παραδοθεί εντός 6 μηνών.

Αυτή είναι μία ακόμη σημαντική σύμβαση προμήθειας μονάδων αφαλάτωσης για την WATERA Ελλάς, που συνεχίζει την πετυχημένη πορεία της στην αγορά επεξεργασίας νερού προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις στο πρόβλημα της έλλειψης κατάλληλου νερού τόσο σε Δήμους και ΔΕΥΑ όσο και σε ξενοδοχεία και βιομηχανίες.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 10:01, 05/02/2019

ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL