Πράσινο φως στη χρηματοδότηση για τη μονάδα επεξεργασίας στερεών απόβλητων & την κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Πράσινο φως στη χρηματοδότηση για τη μονάδα επεξεργασίας στερεών απόβλητων & την κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η Πράξη «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 6.518.565,19 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων, δυναμικότητας 5.800 tn/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και 928 tn/έτος προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβάνοντας και τα πράσινα απόβλητα, καθώς και στην επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Σύρου με χωρητικότητα τουλάχιστον 180.000 m3.

Η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων εκπόνησε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, το οποίο αποτελεί την ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Η υλοποίηση των άνω δράσεων αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 12:09, 05/02/2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL