Ηλιοθερμία: μεταφορά τεχνογνωσίας σε χώρες της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής από το ΚΑΠΕ

B2Green avatar
17:41, 07/02/2019
Θέρμανση > Ηλιακά > Νέα

Ηλιοθερμία: μεταφορά τεχνογνωσίας σε χώρες της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής από το ΚΑΠΕ

Σημαντική επιτυχία για το ΚΑΠΕ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης πρόσκλησης του πολυμερούς προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (ENPICBCMED). Ανάμεσα στις 41 προτάσεις που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση, σε σύνολο 439 που υποβλήθηκαν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από όλη τη Μεσόγειο, συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση με τίτλο “Mobilizing new Areas of Investments And Together Aiming to increase Quality of life for All - MAIA-TAQA”, την οποία συντονίζει το ΚΑΠΕ, ως επικεφαλής εταίρος.

Το έργο, με προϋπολογισμό 3,2 εκ. ευρώ, έχει τριετή διάρκεια και σκοπός του είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών και τεχνολογιών, από την Ευρώπη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Το MAIA-TAQA παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς μέσω της ενεργής συμμετοχής της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) σε αυτό, θα προωθηθεί δυναμικά η μεταφορά της τεχνολογίας των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων, στην οποία η χώρα μας έχει ηγετικό ρόλο, στις αναπτυσσόμενες αγορές της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Λιβάνου. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις προαναφερθείσες χώρες μέσω μίας δέσμης δράσεων, όπως πιλοτικά κατασκευαστικά έργα, εκπαίδευση και υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών.

Εταίροι του ΚΑΠΕ στο έργο είναι οι : Confederation of Egyptian European Business Associations (Αίγυπτος), Quipo (Ιταλία), Jordan Chamber of Commerce (Ιορδανία), Industrial Research Institute (Λίβανος), Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (Αίγυπτος), Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry  και UTILITALIA (Ιταλία).

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:41, 07/02/2019

Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL