Κύπρος: 1.923 τόνοι τηγανελαίων έχουν εξαχθεί για παραγωγή βιοντίζελ το 2017

Κύπρος: 1.923 τόνοι τηγανελαίων έχουν εξαχθεί για παραγωγή βιοντίζελ το 2017

1.923 τόνοι τηγανελαίων έχουν εξαχθεί από την Κύπρο το 2017, για παραγωγή βιοντίζελ. Όπως απαντά ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής σε ερώτηση του Βουλευτή, Ηλία Μυριάνθους, στην Κύπρο δεν γίνεται παραγωγή βιοντίζελ.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, τα μαγειρικά έλαια (τηγανέλαια), συλλέγονται, αποθηκεύονται/τυγχάνουν επεξεργασίας, σε 5 αδειοδοτημένες μονάδες και εξάγονται για παραγωγή βιοντίζελ.

Την ίδια ώρα, οι ποσότητες αποβλήτων μηχανέλαιων που παραλαμβάνονται ανά έτος από τις 2 αδειοδοτημένες εταιρείες είναι συνολικά περίπου 6.000 τόνοι. Τα απόβλητα μηχανέλαια τυγχάνουν επεξεργασίας για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου τύπου LFO.

Εξάλλου, οι ποσότητες μαγειρικών ελαίων που παράχθηκαν στην κυπριακή αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της μοναδικής εγκατάστασης παραγωγής μαγειρικών ελαίων στην Κύπρο για το έτος 2017, ήταν περίπου 9.000 τόνοι.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:21, 07/02/2019
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL