Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

«e-Άδειες»: Τι ειπώθηκε στην εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ

«e-Άδειες»: Τι ειπώθηκε στην εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ

Civiltech

Την Τετάρτη 06/02 συζητήθηκε στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τη μη υλοποίηση του άρθρου 2, της παραγράφου 4 * της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη (ΦΕΚ Β’ Τεύχος 3136/31-07-18), συνδυαστικά με το άρθρο 36, παρ.3 ** του ν.4495/17, που αφορά στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών της Κατηγορίας 3.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΕΜΔΥΔΑΣ, "καταρχήν, θεωρούμε ότι είναι αξιοσημείωτο να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η 7μελής σύνθεση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ έδωσε την πρέπουσα σημασία στο αίτημά μας, αν αναλογιστεί κανείς ότι εκδικάστηκε μαζί με εξίσου σοβαρά ζητήματα που αφορούν τις ενδεχόμενες βλάβες που προκύπτουν στο περιβάλλον, όπως η εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές, οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και η εκτροπή του ποταμού Αχελώου στη Θεσσαλία.

Όσον αφορά στη συζήτηση για το θέμα μας, που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών του ΣτΕ και των νομικών εκπροσώπων των δύο μερών, χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε ερώτημα του προέδρου, κ. Ράντο στη νομική εκπρόσωπο του Υπουργείου αν πραγματοποιείται έλεγχος από την πολεοδομία για την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας, αυτή απάντησε ότι με τη Βεβαίωση Όρων Δόμησης πραγματοποιείται έλεγχος, επιχειρώντας να ταυτίσει τη Βεβαίωση Όρων Δόμησης με τον έλεγχο Τοπογραφικού Διαγράμματος. Κατόπιν, ισχυρίστηκε πως εφόσον έχουν αναρτηθεί τα γεωχωρικά δεδομένα (!!!) επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος έλεγχος και τέλος, αναφέρθηκε ότι ο έλεγχος των φορολογικών ο οποίος πραγματοποιείται μετά την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας είναι επαρκής για τον έλεγχο των αριθμητικών δεδομένων της κάλυψης και της δόμησης!

Συνάδελφοι, αναγνωρίζουμε όλοι την αστειότητα των παραπάνω επιχειρημάτων του Υπουργείου και, προφανώς, ο νομικός μας εκπρόσωπος τα αποδόμησε όλα και με παραδείγματα. Διευκρίνισε για ποιους λόγους η Βεβαίωση των όρων δόμησης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγχέεται με τον έλεγχο του Τοπογραφικού Διαγράμματος, ότι στο σύνολο της χώρας δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν αναρτηθεί όλα τα γεωχωρικά δεδομένα (δασικοί χάρτες, οριοθέτηση ρεμάτων, γραμμές αιγιαλού, κλπ) και ο διοικητικός υπάλληλος που ελέγχει τα φορολογικά, κατόπιν της έκδοσης της Οικοδομικής Αδείας, ΔΕΝ έχει ούτως ή άλλως την αρμοδιότητα ελέγχου του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης.

Επίσης ο πρόεδρος, κ. Ράντος, αντιλήφθηκε το μικροπολιτικό επιχείρημα του Υπουργείου περί καταπολέμησης της διαφθοράς και είπε στο νομικό μας εκπρόσωπο ότι δεν χρειάζεται να απαντήσει επ’ αυτού!

Από τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ΔΕΝ υπάρχει κανένα ισχυρό επιχείρημα από πλευράς Υπουργείου για την παραχώρηση της υποχρέωσης του Κράτους του προληπτικού ελέγχου στην πολεοδόμηση της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι αυτόν τον αγώνα τον αποφασίσαμε και δυστυχώς, τον πραγματοποιούμε μόνοι μας με ελάχιστους συμπαραστάτες (την Ομοσπονδία Εργαζομένων του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), διότι αν και απευθυνθήκαμε και σε άλλους φορείς (ΤΕΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ), αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν να συνδράμουν την προσπάθεια μας. Σε αναμονή της απόφασης του ΣτΕ δηλώνουμε ότι θα επιμείνουμε στον αγώνα μας για την υπεράσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος και του Περιβάλλοντος."


* Άρθρο 2, παράγραφος 4, Ν.3136/18

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε αίτηση έκδοσης άδειας κατηγορίας 3 η οποία εκδίδεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, η διαδικασία είναι η εξής:
α) Γίνεται αίτηση από τον Διαχειριστή για τη χορήγηση βεβαίωσης, προκειμένου να οριστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και οι ισχύοντες όροι δόμησης για την περιοχή του ακινήτου.

β) Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και χρεώνεται ηλεκτρονικά από τον προϊστάμενο σε αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος εκδίδει την βεβαίωση, ηλεκτρονικά, εντός δέκα ημερών ορίζοντας ταυτόχρονα τα υποχρεωτικά πεδία εγκρίσεων του συστήματος που θα πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης για την περιοχή του ακινήτου.

γ) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης ο διαχειριστής της αίτησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα για την έκδοση της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας, εισάγοντας στο σύστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 40 και σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά και στοιχεία των υποχρεωτικών πεδίων που έχουν οριστεί βάσει της βεβαίωσης.

δ) Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μετά από υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της πληρότητας της αίτησης, το σύστημα εκδίδει αυτόματα την οικοδομική άδεια, η οποία λαμβάνει αριθμό αδείας και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια μεταφέρεται στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της αδείας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης που την συνοδεύουν.

ε) Μετά τη λήψη αριθμού αδείας και την ανάρτηση της πράξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αναθέτει σε αρμόδιο υπάλληλο τον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων της άδειας (φορολογικά). Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη, ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις. Παρερχομένης απράκτου προθεσμίας ενός μηνός, η άδεια ανακαλείται.

** Άρθρο 36, παράγραφος 3, Ν.4495/17

Ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών κατηγοριοποιείται, ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί, ως εξής:

3) Κατηγορία 3:
α) ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή, επιφάνειας έως χίλια (1.000) τ.μ. δόμησης για ειδικά κτίρια και έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. δόμησης για κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας,
β) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην οποία υφίσταται κτηματογράφηση και εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ σε άρτιο κατά τον κανόνα,
γ) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός οριοθετημένου οικισμού με το από 24.4.1985 π.δ. (Δ΄ 181) για κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας,
δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση κατοικίας,
ε) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας δόμησης και σε εντός σχεδίου δόμηση,
στ) αλλαγές χρήσης κτιρίων ή αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές,
ζ) κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται από τις περιπτώσεις της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,
η) τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της Κατηγορίας 1,
θ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδατος, καθώς και δεξαμενών λυμάτων,
ι) εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής διαρρύθμισης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 30.
ια) εργασίες των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 29 για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους.

B2Green
By B2Green.gr 11:27, 08/02/2019