Στα σκαριά τροποποίηση της οδηγίας για το φυσικό αέριο

Στα σκαριά τροποποίηση της οδηγίας για το φυσικό αέριο

Τροποποίηση της οδηγίας για το φυσικό αέριο, συζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το Ευρωκοινοβούλιο.

Όπως τονίζεται, η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην επέκταση της εφαρμογής των κανόνων της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ στους αγωγούς από και προς τρίτες χώρες.

Ο γενικός στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης της οδηγίας για το φυσικό αέριο είναι να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ ισχύουν για τις γραμμές μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, μέχρι τα σύνορα της επικράτειας του κράτους μέλους και των χωρικών του υδάτων.

Αυτό, όπως σημειώνεται, θα καταστήσει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ πιο συνεπές, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές υποδομών φυσικού αερίου και για τους χρήστες του δικτύου.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα έλλειψη συγκεκριμένων κανόνων που να εφαρμόζονται στους αγωγούς μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, η προτεινόμενη τροποποιημένη οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων για τους υφιστάμενους αγωγούς.

Η διαπραγματευτική εντολή προβλέπει επίσης ότι οι τεχνικές συμφωνίες σχετικά με τη λειτουργία των αγωγών που έχουν συναφθεί μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ, ενώ παράλληλα καθορίζει μια διαδικασία για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη λειτουργία ενός αγωγού φυσικού αερίου.

Οι εν λόγω συμφωνίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα για την επίλυση τυχόν περιπτώσεων ασυμβίβαστου μεταξύ του δικαίου της ΕΕ και του δικαίου τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα για τη σύναψη, την τροποποίηση ή την επέκταση μιας τέτοιας συμφωνίας που θα είχε αντίκτυπο στους κοινούς κανόνες της ΕΕ, θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή.

Για το τμήμα που θα μπορούσε να επηρεάσει τους κανόνες της ΕΕ, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτήσει στη συνέχεια το κράτος μέλος να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις.

reporter.gr

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:48, 08/02/2019
Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi Διαγωνισμός
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL