Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Ντίζελγκεϊτ: Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τις εκπομπές των οχημάτων βελτιώθηκε αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα προς επίλυση

Ντίζελγκεϊτ: Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τις εκπομπές των οχημάτων βελτιώθηκε αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα προς επίλυση

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές των οχημάτων βελτιώθηκε σε συνέχεια του σκανδάλου «ντίζελγκεϊτ», αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα προς επίλυση

Σύμφωνα με νέο ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές των οχημάτων βελτιώθηκε μετά το σκάνδαλο «ντίζελγκεϊτ», ορισμένα ζητήματα δεν έχουν επιλυθεί. Οι ελεγκτές χαιρετίζουν τις βελτιώσεις όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, αλλά επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη. Προειδοποιούν επίσης για το ενδεχόμενο οι κατασκευαστές να μηχανευτούν άλλους τρόπους προκειμένου να παρακάμψουν τα νέα συστήματα δοκιμών και ότι το περιθώριο εφαρμογής ανεξάρτητων δοκιμών από τρίτους ενδέχεται να είναι περιορισμένο λόγω του υψηλού κόστους που συνεπάγονται.

Το 2015 οι αποκλίσεις μεταξύ των μετρήσεων που καταγράφονται στο εργαστήριο και των εκπομπών ρύπων των οχημάτων σε κανονικές συνθήκες οδήγησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου «ντίζελγκεϊτ», ήτοι της πρακτικής ορισμένων κατασκευαστών αυτοκίνητων να χρησιμοποιούν «διατάξεις αναστολής», προκειμένου οι εκπομπές των οχημάτων τους κατά τη μέτρησή τους στο πλαίσιο επίσημων δοκιμών να είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που πράγματι παράγονται κατά την οδήγηση.

Το σκάνδαλο «ντίζελγκεϊτ» έδωσε στην ΕΕ την ώθηση να επισπεύσει νομοθετικές πρωτοβουλίες που ήταν ήδη σε εξέλιξη ή να λάβει νέα μέτρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε εξεταστική επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει το θέμα των μετρήσεων των εκπομπών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα σχέδιά της να βελτιώσει τα στοιχεία που διατίθενται σχετικά με τις δοκιμές εκπομπών των οχημάτων, τα οποία επί του παρόντος είναι περιορισμένα, αποσπασματικά και η πρόσβαση σε αυτά είναι δυσχερής. Πέραν αυτών, επήλθαν πολλές αλλαγές στους ελέγχους των εκπομπών των οχημάτων στην ΕΕ:
• Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται πλέον να εξετάζει τις εργασίες των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την έγκριση τύπου, να υποβάλλει οχήματα σε δοκιμές, να ανακαλεί ή να αναστέλλει εγκρίσεις τύπου και να επιβάλλει κυρώσεις.
• Η δοκιμή οχημάτων σε κυκλοφορία είναι πλέον υποχρεωτική στα κράτη μέλη της ΕΕ, και μπορεί να διενεργείται και από ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη.
• Καθιερώθηκαν νέες δοκιμές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μεγάλης απόκλισης μεταξύ των επίπεδων εκπομπών CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) που μετρούνται σε συνθήκες εργαστηρίου και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης καθώς και για τη μέτρηση των εκπομπών NOx (οξειδίου του αζώτου).

Πολλοί από τους νέους αυτούς κανόνες δεν έχουν ακόμη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, και, ως εκ τούτου, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί κατά πόσον τα προβλήματα έχουν επιλυθεί. Παρ' όλα αυτά, οι ελεγκτές υπογραμμίζουν σειρά ζητημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το νέο σύστημα δοκιμών.

«Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά ενδεχομένως να χρειαστούν πολλά χρόνια έως ότου βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εξαιρετικά ρυπογόνων αυτοκινήτων που εξακολουθούν να κυκλοφορούν» δήλωσε ο Samo Jereb, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για το συγκεκριμένο ενημερωτικό έγγραφο. «Αν και ο αριθμός των οχημάτων που έχουν ανακληθεί μέχρι σήμερα ξεπερνά τα δέκα εκατομμύρια, από τα περιορισμένα στοιχεία που είναι διαθέσιμα προκύπτει ότι ο αντίκτυπος των ανακλήσεων στις εκπομπές NOx ήταν πολύ περιορισμένος.»

 

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:14, 10/02/2019