ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση-προεπιλογή 1.699 ερευνητικών προτάσεων

B2Green avatar
17:54, 11/02/2019
Business > Green Business > Νέα

ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση-προεπιλογή 1.699 ερευνητικών προτάσεων

Civiltech

Αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης 1.699 ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προεπιλογής τους στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-Β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Χθες έληξε η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προεπιλογής. Το σύστημα υποβολής παρέμεινε ανοικτό από τις 16 Ιανουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2019, ενώ στις 20 Δεκεμβρίου 2018 έγινε η προδημοσίευση της διαδικασίας με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των ερευνητικών ομάδων.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1.699 ερευνητικές προτάσεις στα διάφορα επιστημονικά πεδία:

Μαθηματικά και φυσικές επιστήμες (ΕΠ 1): 298 ερευνητικές προτάσεις.
Επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία (ΕΠ 2): 424.
Γεωργικές επιστήμες (ΕΠ 3): 101.
Ιατρικές κα βιολογικές (ΕΠ 4): 398.
Ανθρωποστικές επιστήμες (ΕΠ 5): 159.
Κοινωνικές επιστήμες (ΕΠ 6): 180.
Οικονομικές και νομικές επιστήμες (ΕΠ 7): 139 ερευνητικές προτάσεις.

Η διαδικασία υποβολής έγινε ηλεκτρονικά μέσω της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων, κατά τη διαδικασία υποβολής απαντήθηκαν περίπου 1.000 ερωτήματα. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους των προτάσεων που υποβλήθηκαν, θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ.

naftemporiki.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:54, 11/02/2019
Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ
1st International Biogas Conference
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL