ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση-προεπιλογή 1.699 ερευνητικών προτάσεων

B2Green avatar
17:54, 11/02/2019
Business > Green Business > Νέα

ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση-προεπιλογή 1.699 ερευνητικών προτάσεων

Civiltech

Αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης 1.699 ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προεπιλογής τους στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-Β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Χθες έληξε η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προεπιλογής. Το σύστημα υποβολής παρέμεινε ανοικτό από τις 16 Ιανουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2019, ενώ στις 20 Δεκεμβρίου 2018 έγινε η προδημοσίευση της διαδικασίας με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των ερευνητικών ομάδων.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1.699 ερευνητικές προτάσεις στα διάφορα επιστημονικά πεδία:

Μαθηματικά και φυσικές επιστήμες (ΕΠ 1): 298 ερευνητικές προτάσεις.
Επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία (ΕΠ 2): 424.
Γεωργικές επιστήμες (ΕΠ 3): 101.
Ιατρικές κα βιολογικές (ΕΠ 4): 398.
Ανθρωποστικές επιστήμες (ΕΠ 5): 159.
Κοινωνικές επιστήμες (ΕΠ 6): 180.
Οικονομικές και νομικές επιστήμες (ΕΠ 7): 139 ερευνητικές προτάσεις.

Η διαδικασία υποβολής έγινε ηλεκτρονικά μέσω της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων, κατά τη διαδικασία υποβολής απαντήθηκαν περίπου 1.000 ερωτήματα. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους των προτάσεων που υποβλήθηκαν, θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ.

naftemporiki.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:54, 11/02/2019

3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL