DGCOMP: Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση απόρριψης των προσφορών για τους λιγνίτες

DGCOMP: Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση απόρριψης των προσφορών για τους λιγνίτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ να απορρίψει τις προσφορές που υπέβαλαν οι επενδυτές που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών. Αυτό δηλώνει στο Capital εκπρόσωπος της DGCOMP σχετικά με την εξέλιξη του κρίσιμου διαγωνισμού για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Η πώληση, υπενθυμίζεται, εντάσσεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελληνική Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την υπόθεση της μονοπωλιακής πρόσβασης της ΔΕΗ στην αγορά του λιγνίτη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί αλλά και το νόμο για την πώληση των λιγνιτικών, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό εξηγεί και το σχόλιο της DGCOMP, η οποία ατύπως έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με την ελληνική κυβέρνηση για την επόμενη ημέρα.

Ως προς την εξέλιξη της διαδικασίας, επισημαίνεται επίσης ότι ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος όχι γιατί δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, αλλά επειδή το ΔΣ της ΔΕΗ έλαβε απόφαση να απορρίψει τις προσφορές, την πρώτη διότι δεν πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού και τη δεύτερη διότι εμφάνιζε απόκλιση από το εύλογο τίμημα που είχε ορίσει ο ανεξάρτητος εκτιμητής που ορίστηκε από τον πωλητή, δηλαδή τη ΔΕΗ.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα και το τι θα επακολουθήσει, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης και αποτίμησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει να λάβει επαρκείς πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές και μόλις γίνει αυτό θα ακολουθήσει αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση αυτή θα γίνει υπό το πρίσμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Ελλάδα για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ και οι οποίες έγιναν δεκτές από τη DGCOMP με την απόφαση της 17ης Απριλίου 2018.

Μόλις η Επιτροπή λάβει επαρκείς πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπό το πρίσμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Ελλάδα για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ, οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή με την απόφασή της της 17ης Απριλίου 2018. Με την απόφαση αυτή, κατέστη νομικά δεσμευτική η υποχρέωση δίκαιης πρόσβασης στην λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ, μέσω της αποεπένδυσης των μονάδων Μελίτη, Μεγαλόπολη 3 και 4.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις και η ενημέρωση της ΕΕ, η οποία βάσει των όσων προβλέπονται θα λάβει γνώση όλων των παραμέτρων του διαγωνισμού, δηλαδή τις διαδικασίες της διαβούλευσης και κατάρτισης του συμφώνου πώλησης, τα αιτήματα των επενδυτών, το περιεχόμενο της ανεξάρτητης αποτίμησης αλλά και το περιεχόμενο των προσφορών των επενδυτών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά θα επιδιώξει η Κομισιόν να έχει πλήρη εικόνα άμεσα ώστε με τη σειρά της και η Κομισιόν να δώσει ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών της, πιθανόν και εντός της εβδομάδας.

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να ολοκληρωθεί η πώληση, πριν τις ευρωεκλογές, ώστε να εκπληρωθεί και η υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου και να μην ενεργοποιηθούν άλλες πρακτικές που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες διαδικασίες της ΕΕ.

του Χάρη Φλουδόπουλου

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 08:35, 12/02/2019

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL