Κακουργηματικές διώξεις για απάτη με την μεταφορά του νερού στα άνυδρα νησιά

Κακουργηματικές διώξεις για απάτη με την μεταφορά του νερού στα άνυδρα νησιά

Ποινικές διώξεις εις βάρος των εκπροσώπων δύο ναυτιλιακών εταιρειών, που είχαν αναλάβει δυνάμει συμβάσεων την μεταφορά νερού στα άνυδρα νησιά, για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου εκ της οποίας το συνολικό όφελος και η επαχθείσα ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, των 120.000 ευρώ, αλλά και το ποσό των 150.000 ευρώ κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση άσκησε Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών και παρέπεμψε την υπόθεση για τα περαιτέρω στη τακτική Ανακρίτρια Ρόδου.

Η κ. Ανακρίτρια σύμφωνα με τις πληροφορίες με διάταξη που εξέδωσε ανέθεσε τη διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης σε ορκωτό λογιστή προκειμένου να υπολογίσει επακριβώς το ύψος της ζημίας που φέρεται να υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο ενώ κλήθηκαν να καταθέσουν εκπρόσωποι από τις δημοτικές αρχές ακριτικών νησιών στα Δωδεκάνησα.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε κατόπιν διενέργειας προκαταρκτικής εξετάσεως μετά από σχετική αναφορά της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, στην οποία υποστηρίχθηκε ότι από υπηρεσιακά σημειώματα υπαλλήλων, οι παραδοθείσες στα άνυδρα νησιά των Δωδεκανήσων ποσότητες νερού κατά την περίοδο 2004 -2009, και για τις οποίες πληρώθηκαν οι δύο εταιρείες είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές ανάγκες των νησιών και ότι στην πραγματικότητα οι εν λόγω ποσότητες δεν παραδόθηκαν ποτέ.

Όπως είχε αποκαλύψει η «δημοκρατική», τον Μάιο του 2014 ο πρώην γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νίκος Ζωίδης είχε υποβάλει αναφορά «βόμβα» προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.

Ο κ. Ζωίδης, είχε ζητήσει συγκεκριμένα την επέμβαση του Εισαγγελέα, με αναφορά η οποία συνοδευόταν από έγγραφα και καταστάσεις.

Η αναφορά του κ. Ζωίδη έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Η υδροδότηση των άνυδρων νησιών του Αιγαίου

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. ΓΓΑΙ & ΝΠ 96/9-4-2014 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Σας διαβιβάζουμε, το ως άνω σχετικό έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με την συνημμένη αλληλογραφία, λόγω δικής σας αρμοδιότητας.

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Η υδροδότηση των άνυδρων νησιών του Αιγαίου γίνεται κυρίως με υδροφόρα πλοία μεταφοράς πόσιμου νερού, από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο Αττικής (για τις Κυκλάδες), και από τις εγκαταστάσεις της «Καλάθου» νήσου Ρόδου (για τα Δωδεκάνησα).

Με βάση τις πληροφορίες που προέρχονται από υπηρεσιακά σημειώματα των υπαλλήλων κ.κ. -Ηρ. Κ. και Ε. Τ. (συνημμένα έγγραφα), υπάρχει το ενδεχόμενο οι «παραδοθείσες» στα νησιά ποσότητες νερού κατά την περίοδo 2004 – 2008/2009 να είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές ανάγκες των vησιών. Αυτό ίσως να σημαίνει, πρακτικά, ότι σημαντικές ποσότητες νερού δεν παραδόθηκαν ποτέ στα «άνυδρα» νησιά του Αιγαίου.
Κατόπιν τούτου στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και διαφάνειας της διοικητικής δράσης, σας διαβιβάζω το φάκελο με τα σχετικά στοιχεία για τις δικές σας ενέργειες».

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπαλλήλου Κ. από το Νοέμβριο του 2008 ξεκίνησε προσπάθεια για εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης (μ/α) από ιδιώτες σε άνυδρα νησιά των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Στα Δωδεκάνησα τέτοιες μονάδες θα λειτουργούν στη Μεγίστη, τη Χάλκη, τους Λειψούς, την Πάτμο, το Αγαθονήσι, τους Αρκιούς και τη Ψέριμο.

Ο υπηρεσιακός υπάλληλος ενημέρωσε από το 2009 ότι κατά το στάδιο ένταξης της συνολικής προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών οι αρμόδιοι τότε Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης με την αριθ. πρωτ. Π1/2229/17-7-2009 κοινή απόφαση έκριναν την προμήθεια σημαντικής οικονομικής αξίας και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν2286/95 θα πρέπει να αποφανθεί ειδική κυβερνητική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κομμάτων που είναι αναγνωρισμένα στη Βουλή.

Η αρχική εκτίμηση προβλέπει η προμήθεια νερού για 15 χρόνια vα φθάσει τα 10.623.558 κυβικά μέτρα και η μέγιστη συνολική δαπάνη τα 31.531.245 ευρώ.

To συνολικό όφελος του Δημοσίου από την προμήθεια νερού από τις μ/ά σε σχέση με το σημερινό τρόπο και τις υφιστάμενες τιμές της μεταφοράς του προβλέπεται να φθάσει τα 50.000.000 ευρώ. Βελτίωση θα υπάρξει στον τρόπο τροφοδοσίας των άνυδρων νησιών και στην ποιότητα του νερού.

Από τον Ιούνιο 2009 που έγινε η παρουσίαση του προγράμματος στα Μ.Μ.Ε. υπάρχει μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Το 2011 υπήρξε και δεύτερο υπηρεσιακό σημείωμα από έτερο υπάλληλο.

Στη συγκεκριμένη αναφορά τονίζεται ότι η υδροδότηση των άνυδρων νησιών του Αιγαίου γίνεται με υδροφόρα πλοία από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο Αττικής (Κυκλάδες) και από τις εγκαταστάσεις της 'Καλάθου' νήσου Ρόδου (Δωδεκάνησα).

Η μεταφορά νερού ξεκίνησε και συνεχίζεται αποκλειστικά από τα υδροφόρα πλοία των δύο εταιρειών, οικονομικών συμφερόντων, τα οποία εδώ και χρόνια έχουν επιβάλει στην αγορά μεταφοράς πόσιμου νερού μονοπωλιακές καταστάσεις.

Ο αρμόδιος υπάλληλος υποστηρίζει ότι κατά την περίοδο 2004-2008 (ιδιαίτερα κατά τα έτη 2007-2008) οι ποσότητες νερού που «μεταφέρθηκαν» είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Στην πραγματικότητα οι «παραδοθείσες» στα νησιά ποσότητες νερού είναι υψηλότερες της τάξης 40% περίπου από τις πραγματικές ανάγκες των νησιών.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ποσότητες αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων (υπολογίζονται συνολικά σε 2.000.000 κ. μ. νερού) δεν παραδόθηκαν ποτέ στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου.

Στο νομό Δωδεκανήσου φέρεται να παραδόθηκαν στο ως άνω διάστημα 7.721.100 κ.μ. νερού αξίας 43.751.653 ευρώ. Η αξία ανά κ.μ. από 5,03 το 2002 ανήλθε το 2011 σε 11,07 ευρώ.

Ο ίδιος υπάλληλος ανέφερε ότι κατεβλήθησαν από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής επίμονες και συνεχείς προσπάθειες, με ελάχιστους σχετικά διαθέσιμους οικονομικούς πόρους ώστε κάποια από τα άνυδρα νησιά να καταστούν αυτάρκη σε υδατικούς πόρους (π.χ. Σύμη αφαλατώσεις, Πάτμος αξιοποίηση φράγματος 'Λιβάδι', Νίσυρος αφαλάτωση, Μεγίστη αξιοποίηση και αναβάθμιση αφαλάτωσης κ.λ.π.).

Η μείωση των ποσοτήτων από το 2009 και έπειτα οφείλεται κυρίως στο έλεγχο των ποσοτήτων με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών παροχομέτρων κατά την παράδοση νερού».

Tην υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Τάσος Διάκος.

dimokratiki.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:06, 12/02/2019
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL