Στη Βουλή υπόμνημα μηχανικών για εισφορές, εγγυητικές ΤΜΕΔΕ, ΕΣΠΑ κλπ

B2Green avatar
19:55, 12/02/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Στη Βουλή υπόμνημα μηχανικών για εισφορές, εγγυητικές ΤΜΕΔΕ, ΕΣΠΑ κλπ

Civiltech

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης κατέθεσε ως αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής αναλυτικό υπόμνημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με θέμα: «Υπόμνημα με ζητήματα μηχανικών».

Το έγγραφο που απευθύνεται στον ίδιο τον Νίκο Ηγουμενίδη και ο βουλευτής το αποστέλλει στους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μεταξύ των θεμάτων που τίθενται στο υπόμνημα είναι η αύξηση του ποσού των εγγυητικών αποστολών ΤΜΕΔΕ και άλλα ζητήματα που αφορούν την εγγυοδοσία, το ασφαλιστικό των μηχανικών, η επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2010-2020), ζητήματα εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ, ο κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) κ.ά.

Δείτε σχετικά:

cretapost.gr

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:55, 12/02/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL