Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τι ειπώθηκε στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας

B2Green avatar
08:47, 14/02/2019
Θέρμανση > Ηλιακά > Νέα

Τι ειπώθηκε στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας

Thermogas

Διαβάστε σχετικά:


Η Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση της την 28η Ιανουαρίου 2019 στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στην Παιανία.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΗΕ άνοιξε ο Πρόεδρος Ευθύμιος Σπανός, με το καλωσόρισμα των μελών και την ανάγνωση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Α' ΜΕΡΟΣ

1. Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΒΗΕΚ

Τις εργασίες της Γ.Σ. της ΕΒΗΕ χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕΚ Κος Μάριος Νικολάου. Ο Κος Νικολάου ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της ΕΒΗΕΚ που τίμησε με την παρουσία της την εκδήλωση, αποτελούμενη από τους κ.κ. Γιάγκο Κανάρη, Ανδρέα Ιωαννίδη, Στέφανο Αριστόδημο ως μέλη του ΔΣ και τον Κο Παναγιώτη Καστανιά ως εκτελεστικό γραμματέα.

Στο λόγο του ο Κος Νικολάου τόνισε τους δεσμούς που συνδέουν τις δύο ενώσεις και τα μέλη τους, την μακρά συμπόρευση τους και την πρωτοπορία τους στην ηλιοθερμία και έδωσε μήνυμα ενίσχυσης της συνεργασίας.

2. Χαιρετισμός προέδρου Solar Hear Europe (ESTIF)

Ο επίτιμος Πρόεδρος της ΕΒΗΕ Κώστας Τραβασάρος εκλέχτηκε την τιμητική θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Solar Heat Europe στις εκλογές της 30 ης Νοεμβρίου 2018, με διετή θητεία.

Ο Κος Τραβασάρος παρέθεσε την αρνητική εικόνα της αγοράς ηλιοθερμίας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γερμανία και Αυστρία, παρότι υπάρχουν ενεργά προγράμματα χρηματοδότησης τέτοιων εγκαταστάσεων. Παράλληλα, παρέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις του για μέτρα αναθέρμανσης της διεθνούς αγοράς, ενώ ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τη δημιουργία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο βάσης καταχώρησης των ενεργειακών προϊόντων, που αγγίζει και την ηλιοθερμία.

3. Ενημέρωση για τη διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2020 – 2030

Η ΕΒΗΕ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2020 – 2030. Οι θέσεις που διατύπωσε η ΕΒΗΕ είναι οι εξής:

Ο στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2020 στη θέρμανση και ψύξη έχει ορισθεί 20%. (σελ 44) και για το 2030 σε 30%.

Όμως σύμφωνα με την αναθεωρημένη Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (REDII), που ψηφίζεται από το Συμβούλιο 3 & 4 Δεκεμβρίου, στο άρθρο 23, προβλέπεται ετήσια αύξηση 1,3%. Άρα ο στόχος έπρεπε να είναι 33% με ανάλογη προσαρμογή των μέτρων για την επίτευξη του στόχου. Ο στόχος δεν είναι μεν δεσμευτικός αλλά τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να υιοθετήσουν μέτρα ώστε να το πετύχουν

Ένα τέτοιο μέτρο είναι η υποχρεωτική κάλυψη αναγκών για θέρμανση χώρου των νέων κτιρίων τουλάχιστον κατά 30% με ηλιοθερμικά συστήματα ή ελάχιστη τοποθέτηση 10 kWth θερμικών ηλιακών συλλεκτών.

Σημαντική θα είναι και η προώθηση ηλιοθερμικών στη βιομηχανία για τη κάλυψη των αναγκών σε θερμότητα χαμηλών και μέσων θερμοκρασιών.

Με δεδομένη τη πολλαπλάσια απόδοση των θερμικών ηλιακών σε σχέση με φωτοβολταϊκά ανά μονάδα επιφάνειας, πρέπει να προβλέπεται η προτεραιότητα εγκατάστασης ηλιοθερμικών στα κτίρια, εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε θερμότητα και υπάρχει περιορισμός στη διαθέσιμη επιφάνεια.

Στα συμπληρωματικά μέτρα για την αντιμετώπιση ενεργειακής ένδειας και προστασίας του καταναλωτή, προβλέπεται η κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας. Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται η αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με ηλιακούς θερμοσίφωνες ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες αποτελούν ιδανικό μέτρο για τη διαχείριση της ενέργειας από τη πλευρά της ζήτησης (DSM). Στα ‘έξυπνα νησιά’ και στα νησιά του μη διασυνδεδεμένου δικτύου να προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με ηλιοθερμικά, ώστε να μειωθεί το κόστος εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή.

Στα πλαίσια της λογικής χρήσης για τη προώθηση φυσικού αερίου πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δε θα υποκαθίσταται ηλιακή ενέργεια από καύση αερίου, με τη προεγκατάσταση ηλιακού συστήματος.

Παράλληλα, τόσο στην οικονομική όσο και στην περιβαλλοντική του διάσταση είναι παράλογο να μπορεί να υποκαθίσταται η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από ηλιοθερμία σε ένα κτίριο από αντίστοιχη παραγωγή μέσω αντλιών θερμότητας, δεδομένου ότι η ηλιοθερμία μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν ζεστό νερό για διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών ετησίως και ιδιαίτερα κατά την περίοδο που δε χρειάζεται ένα κτίριο να θερμαίνεται με τις αντλίες, καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια.

Ένα ιδιαίτερα αποδοτικό μέτρο για την περεταίρω διάδοση της χρήσης ηλιοθερμικών συστημάτων θα ήταν να καταστεί υποχρεωτική η ύπαρξη του σε οικίες που επιδοτούνται άμεσα (π.χ. μέσω του προγράμματος εξοικονόμησης κατ’ οίκον) ή έμμεσα (π.χ. μέσω net metering) για εγκατάσταση λεβήτων, αντλιών θερμότητας ή φωτοβολταϊκών

Η χώρα μας έχει μια ισχυρή βιομηχανία θερμικών ηλιακών με έντονη εξωστρέφεια. Στα πλαίσια της προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών απεξάρτησης από τον άνθρακα για την Έρευνα καινοτομία και ανταγωνιστικότητα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θερμικά ηλιακά και να προβλεφθούν αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις με τη κατάρτιση εξειδικευμένων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.

Δείτε τα πρακτικά της ΓΣ. εδώ

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

B2Green
By B2Green.gr 08:47, 14/02/2019