Καταπέλτης το πόρισμα του ΣτΠ για την κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου • Το πλήρες κείμενο

Καταπέλτης το πόρισμα του ΣτΠ για την κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου • Το πλήρες κείμενο

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση σχετικά µε την κατολίσθηση που έλαβε χώρα στις 10.6.2017 στο λιγνιτωρυχείο Αµυνταίου, τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, τα µέτρα πρόληψης που όφειλαν να έχουν ληφθεί, καθώς και τις συνθήκες εκµετάλλευσης µετά το συµβάν. Η Αρχή µετά από έγγραφό της, σειρά συσκέψεων στη Φλώρινα και στην Αθήνα αλλά και µε επίσκεψη-αυτοψία στο Αµύνταιο, έλαβε επαρκή ενηµέρωση από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και γνώση των δύο Πορισµάτων, που εκπονήθηκαν µε πρωτοβουλία της ∆ΕΗ και του ΥΠΕΝ αντίστοιχα, σχετικά µε τα αίτια της κατολίσθησης. Έτσι, κατέληξε σε συµπεράσµαταδιαπιστώσεις και προτάσεις που αποτυπώθηκαν σε Πόρισµά της.

Συµπερασµατικά, αναδείχθηκε ως µείζον το πρόβληµα της ολιγωρίας ή ακόµα και αδράνειας των αδειοδοτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών διαχρονικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την έλλειψη ελέγχων της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της προόδου των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, που οδήγησε σε αδυναµία πρόβλεψης των επιπτώσεων του έργου. ∆ιαπιστώθηκε ότι χρόνια πριν την κατολίσθηση είχαν εµφανιστεί φαινόµενα εδαφικών διαρρήξεων στην περιοχή, που ουδέποτε αξιολογήθηκαν, ενώ ουδεµία έγκαιρη κινητοποίηση υπήρξε από τις υπηρεσίες και την επιχείρηση ακόµα και όταν εντάθηκαν τα φαινόµενα στις αρχές του 2017. Ουσιαστική κινητοποίησή τους προέκυψε µόνο µετά τον πολλαπλασιασµό των ρωγµατώσεων λίγες µέρες πριν την κατολίσθηση καθώς και µετά από αυτήν. Επίσης, υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες µετεγκατάστασης του οικισµού Αναργύρων, η οποία και συνεχίζεται.

Ο Συνήγορος επισήµανε ότι σε δραστηριότητες, όπως στο ορυχείο Αµυνταίου, απαιτείται η έκδοση πολλών διακριτών διοικητικών πράξεων, όπως η ΑΕΠΟ, η τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης, η παραχώρηση της έκτασης, οι απαλλοτριώσεις, η µετεγκατάσταση του οικισµού, που καθεµία προϋποθέτει την πρότερη έγκριση κάποιας άλλης. Εποµένως, υφίσταται ένας αδιάσπαστος ουσιαστικός δεσµός µεταξύ περισσότερων πράξεων τόσο από την άποψη της χρονικής αλληλουχίας όσο και από την άποψη της νοµικής συνέχειας, αφού κάθε προηγούµενη εκδίδεται για να καταλήγει στην επόµενη. Συνεπώς, στο πλέγµα αυτό των διοικητικών πράξεων που αλληλοσυνδέονται, απαιτείται έγκαιρη συνεννόηση και συντονισµός των Υπηρεσιών, που εν προκειµένω δεν επιτεύχθηκε εγκαίρως.

Η Αρχή πρότεινε α) τη θεσµοθέτηση χρονικής δέσµευσης αναφορικά µε τη διατήρηση ισχύος των υφιστάµενων ΑΕΠΟ µετά τη λήξη τους, β) την αξιολόγηση των ευρηµάτων των Πορισµάτων (ΥΠΕΝ & ∆ΕΗ) και την ενσωµάτωσή τους στην οριστική ΑΕΠΟ, βάσει της οποίας θα γίνουν και οι τελικές απαλλοτριώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ένα ασφαλές πεδίο εξορύξεων, λαµβάνοντας υπόψη και την ίδρυση και ανάπτυξη των οικισµών πλησίον του ορυχείου, γ) τον επιτόπιο έλεγχο από την Αδειοδοτούσα Αρχή πριν από την έκδοση της άδειας, δ) την επαρκή στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών, προκειµένου να διενεργούνται συστηµατικοί έλεγχοι της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, ε) τη δηµιουργία ενιαίου αρχείου για ανάλογα έργα, ώστε να µην παρατηρούνται αποκλίσεις στα στοιχεία των έργων της χώρας, το οποίο να χρησιµοποιείται από όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες.

Η Αρχή αναµένει την ανταπόκριση των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών στο Πόρισµά της.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του πορίσματος, εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:30, 15/02/2019
1st International Biogas Conference
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL