12ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή

12ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ με την ιδιότητα του συντονιστή του BSEC – Green Energy Network και του αποκλειστικού κόμβου (Hub) του United Nations Academic Impact (UNAI) για την προώθηση του 7ου στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης (SDG7) που αφορά την «Καθαρή και Οικονομικά Προσιτή Ενέργεια» οργανώνει το 12ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή και το 4ο ετήσιο «Green Energy Investments Forum».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 9-11 Οκτωβρίου 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην Αθήνα.

Στο συνέδριο το οποίο οργανώνεται υπό την αιγίδα του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation (BSEC)) και του UNAI, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι χωρών, πρέσβεις, διεθνείς οργανισμοί και τράπεζες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων κτλ.

Η πρώτη ημέρα με τίτλο «4th Green Energy Investments Forum» στοχεύει στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών του BSEC με σκοπό την προσέλκυση «πράσινων επενδύσεων» (σε ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλαγή καυσίμου, βιοκαύσιμα, έξυπνα κτήρια κλπ). Το Forum οργανώνεται από το δίκτυο "BSEC – Green Energy Network" σε συνεργασία με την Διεθνή Γραμματεία (PERMIS) του BSEC.

Τη δεύτερη ημέρα θα παρουσιασθούν επιστημονικές ανακοινώσεις, που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς από μέλη της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου. Οι ανακοινώσεις αφορούν θέματα, που σχετίζονται με ενεργειακή πολιτική, ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοκαύσιμα, κλιματική πολιτική για μείωση και προσαρμογή, βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στον 7ο στόχο.

Η τρίτη ημέρα με τον τίτλο «Brokerage event» αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνουν παρουσιάσεις έργων και αποτελεσμάτων τους, τα οποία χρηματοδοτούνται από ελληνικούς και διεθνείς φορείς και προγράμματα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται παρουσίαση ανοικτών προσκλήσεων ακολουθούμενη από συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων για συνεργασίες και υποβολή προτάσεων (Horizon 2020, Interreg, κλπ).

Το συνέδριο διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Λεπτομέρειες για συμμετοχή και έντυπο υλικό για υποβολή περιλήψεων για όποια από τις τρεις ημέρες υπάρχει ενδιαφέρον είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες promitheasnet.kepa.uoa.gr  και promitheasconference.wordpress.com/open-calls-deadlines/

* Το B2Green.gr στηρίζει τις εργασίες του συνεδρίου ως επίσημος χορηγός επικοινωνίας

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 11:10, 06/03/2019

Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL