ΕΣΠΑ: Αύξηση δημόσιας δαπάνης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

B2Green avatar
18:25, 06/03/2019
Business > Green Business > Νέα

ΕΣΠΑ: Αύξηση δημόσιας δαπάνης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Civiltech

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ B 753 - 05.03.2019 με τη 2η τροποποίηση της αριθμ. 3401/811 A1/ 10/7/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2484) απόφασης ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ.

Συγκεκριμένα, "η με αριθμ. 3401/ 811 A1/10/7/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2484) Υπουργική απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 8773/3247 Α1/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5801) υπουργική απόφαση, τροποποιείται εκ νέου με την παρούσα, ως προς ύψος της ενδεικτικής συνολικής δημόσιας δαπάνης (αύξηση από 240.000.000 € σε 390.000.000 €) και την κατανομή αυτής στις Κατηγορίες Περιφερειών".

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού υπογραφείου, εδώ.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:25, 06/03/2019
Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL