Συνέδριο για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα

Συνέδριο για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα

Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στην αγροτική ανάπτυξη θα απασχολήσουν το 2ο συνέδριο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πολλούς οικονομικούς τομείς, με τη γεωργία να αποτελεί έναν από τους πλέον ευάλωτους, καθώς εξαρτάται άμεσα από κλιματικούς παράγοντες όπως είναι η θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια και η βροχόπτωση για τη βιωσιμότητά της. Εξαιτίας της παρατηρείται μείωση στην απόδοση των καλλιεργειών, αύξηση της ζήτησης νερού για άρδευση, καταστροφές καλλιεργειών, μείωση γονιμότητας των εδαφών, πολλαπλασιασμός ασθενειών κ.ά.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτελέσει πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου για τις επιπτώσεις του φαινομένου στη γεωργία και την κτηνοτροφία και γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα τεθούν ζητήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια και τους τρόπους προστασίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και τις βασικές κατευθύνσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, θα γίνει μεγάλη συζήτηση για το ρόλο που διαδραματίζουν σήμερα οι συλλογικές δράσεις στη γεωργία και την κτηνοτροφία, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα στον αγροτικό τομέα, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι στη χώρα μας.

Το 2ο Αγροτικό Συνέδριο του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται σε πεδία που έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα, είτε σε επίπεδο συλλογικών δράσεων, είτε σε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, η θεματολογία του αφορά όλες τις δραστηριότητες: από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τη διάθεση των προϊόντων, τις μεταφορές, τις ασφάλειες, τις εξαγωγές, τη χρηματοδότηση, την τεχνολογία, την καινοτομία, τις εισροές, τις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν σε επίπεδο Ε.Ε. κ.λπ.

Ως ομιλητές θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας και του πολιτικού κόσμου της χώρας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των συνεταιριστικών φορέων από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στελέχη επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα (παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και υπηρεσιών).

ethnos.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:56, 13/03/2019

Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL