Επεξήγηση των νέων ετικετών ενεργειακής απόδοσης

Επεξήγηση των νέων ετικετών ενεργειακής απόδοσης

Civiltech

Επεξήγηση των νέων ετικετών ενεργειακής απόδοσης.

 1. Τι ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή; Πότε θα τις δουν οι καταναλωτές στα καταστήματα; Με τι μοιάζουν οι νέες ετικέτες;

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την τελική μορφή και την οπτική ταυτότητα των νέων ετικετών ενεργειακής απόδοσης για 6 ομάδες προϊόντων:

 • 5 ομάδες προϊόντων οικιακών συσκευών με «αναπροσαρμοσμένες» ετικέτες:

1) τα πλυντήρια πιάτων·

2) τα πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων·

3) τα ψυγεία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ψυγεία συντήρησης κρασιών·

4) τους λαμπτήρες·

5) τις ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων, των οθονών απεικόνισης και των ψηφιακών διατάξεων σήμανσης.

 • Μια νέα ομάδα επισήμανσης προϊόντων για τις ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης (γνωστές και ως «επαγγελματικά ψυγεία») που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα και τις αυτόματες μηχανές πώλησης.

Αυτές τις νέες ετικέτες θα τις δουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές στα καταστήματα και στο διαδίκτυο από την 1η Μαρτίου 2021. Το 2021 θα αρχίσει σε όλη την ΕΕ ειδική εκστρατεία ενημέρωσης για τους πολίτες της ΕΕ.

Ένα νέο στοιχείο στις εν λόγω ετικέτες είναι ένας κωδικός QR με τον οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν πρόσθετες, επίσημες (μη εμπορικές) πληροφορίες σαρώνοντας τον κωδικό με κοινό έξυπνο τηλέφωνο. Τα στοιχεία αυτά εισάγονται προς το παρόν από τους κατασκευαστές στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ, η οποία θα τεθεί στη διάθεση κάθε Ευρωπαίου πολίτη μέσα στους προσεχείς μήνες. Ο ιδιωτικός τομέας και οι διάφορες ΜΚΟ βρίσκονται επίσης σε διαδικασία κατάρτισης εφαρμογών που θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην επιλογή αγοράς (π.χ. διότι θα βοηθούν στον υπολογισμό του κόστους επιστροφής και στη σύγκριση διαφορετικών προϊόντων).

Ανάλογα με το προϊόν, οι ενεργειακές ετικέτες·θα απεικονίζουν όχι μόνο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και άλλες πληροφορίες σχετικές ή μη με την ενέργεια, με διαισθητικά εικονογράμματα, για τη σύγκριση των προϊόντων και καλύτερα ενημερωμένη επιλογή αγοράς: πληροφορίες για το νερό που χρησιμοποιείται ανά κύκλο πλυσίματος, για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, τις εκπομπές θορύβου κ.λπ.

Πλυντήρια πιάτων

πλυντήρια πιάτων  

Πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων

 πλυντήρια ρούχων

πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων

Ψυγεία

 ψυγεία1

ψυγεία2

Λαμπτήρες

φωτισμός1

φωτισμός2

Ηλεκτρονικές οθόνες

ηλεκτρονικές οθόνες 

 

Επαγγελματικά ψυγεία

επαγγελματικά ψυγεία1

 επαγγελματικά ψυγεία2

 επαγγελματικά ψυγεία3

   1. Για ποιο λόγο η στροφή σε μία και μόνον ενεργειακή ετικέτα από «A έως G»;

Από το 1995 που καθιερώθηκε, η ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ αποδείχθηκε επιτυχής: το 85 % των Ευρωπαίων καταναλωτών την αναγνωρίζουν και τη χρησιμοποιούν στις αγορές τους. Δρομολόγησε επίσης την εξέλιξη της καινοτομίας στη βιομηχανία και τον ανταγωνισμό, με τη διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά τα οποία προοδευτικά κινούνται ανοδικά στις ενεργειακές τάξεις. Μολονότι αρχικά τα περισσότερα μοντέλα βρίσκονταν στις χαμηλότερες τάξεις (δηλ. E, F, G), τα νέα μοντέλα κατατάσσονταν σε υψηλότερες τάξεις έως ότου να φθάσουμε σήμερα στην κατάσταση να κατατάσσονται τα περισσότερα στις ανώτατες τάξεις (A+++, A++, A+) και κανένα προϊόν να μην υπάρχει στις κατώτερες τάξεις (σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε καν στην A). Ωστόσο, αυτό το θετικό αποτέλεσμα καθιστά πλέον δύσκολη στους καταναλωτές τη διάκριση μεταξύ των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις: μπορεί να θεωρούν ότι, επιλέγοντας ένα προϊόν της τάξης A+, αγοράζουν ένα από τα πιο αποδοτικά προϊόντα της αγοράς, ενώ στην πραγματικότητα αγοράζουν ορισμένες φορές ένα μέσης απόδοσης προϊόν ή ακόμη και ένα από τα λιγότερο αποδοτικά.

Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στην κατανόηση και τη σύγκριση των προϊόντων, η ΕΕ αποφάσισε να υπάρχουν στο μέλλον μόνον ενεργειακές ετικέτες από «A έως G». Η ΕΕ ενέκρινε το 2017 ένα αναθεωρημένο σύστημα ενεργειακής επισήμανσης το οποίο συνίσταται:

   • στην επιστροφή της ευρέως γνωστής και αποτελεσματικής κλίμακας επισήμανσης από «A έως G» για τα ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα, καθώς και στην αναπροσαρμογή των ετικετών που υπάρχουν.
   • Μια ψηφιακή βάση δεδομένων για νέα ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα, ώστε όλα τα νέα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ να είναι καταχωρισμένα σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολότερη επιτήρηση της αγοράς από τις εθνικές αρχές.

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η κατανόηση και η συνοχή και θα είναι εύκολο στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν σωστά τα πιο αποδοτικά προϊόντα.

   1. Γιατί χρειάζεται μια βάση δεδομένων για νέα προϊόντα;

Εκτιμήθηκε ότι το 10-25 % των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά δεν συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης και ότι λόγω της μη συμμόρφωσης χάνεται περίπου το 10 % της δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό οφείλεται εν μέρει τουλάχιστον στη δύσκολη επιβολή του νόμου από τις εθνικές αρχές επιτήρησης της αγοράς λόγω των χρονοβόρων ελέγχων.

Για να καταστεί η δραστηριότητα ελέγχου της συμμόρφωσης αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων καταχώρισης προϊόντων (EPREL), στην οποία οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς πρέπει να καταχωρίζουν τα προϊόντα τους, καθώς και όλη την αναλυτική τεχνική τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για τον έλεγχο της συμμόρφωσης. Αυτό καθιστά τις βασικές πληροφορίες κεντρικά διαθέσιμες, οπότε εξορθολογίζεται η δραστηριότητα ελέγχου της αγοράς.

Η βάση δεδομένων θα παρέχει επίσης σε καταναλωτές και εμπόρους την ετικέτα και τις κύριες πληροφορίες για τα προϊόντα και θα διευκολύνει την ψηφιοποίηση της ενεργειακής ετικέτας.

   1. Ποια είναι τα οφέλη των δεσμών μέτρων για την ενεργειακή επισήμανση και για τον οικολογικό σχεδιασμό;

Σύμφωνα με τις εσωτερικές εκτιμήσεις της Επιτροπής, η συνολική ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας με αυτές τις νέες ετικέτες θα ανέλθει έως το 2030 σε 38 TWh/έτος, η οποία ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας. Η δέσμη για την ενεργειακή επισήμανση αποτελεί σημαντική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα.

Στις αρχές του Ιουλίου 2019, η Επιτροπή προγραμματίζει να εγκρίνει μια δέσμη 11 κανονισμών οικολογικού σχεδιασμού (δέσμη για τον οικολογικό σχεδιασμό), οι οποίοι θα καλύπτουν τις 6 ομάδες προϊόντων με τις νέες ετικέτες και τις 5 πρόσθετες ομάδες προϊόντων (για τις οποίες δεν προβλέπεται ετικέτα). Ο κανονισμός για τον οικολογικό σχεδιασμό πραγματεύεται πτυχές συμπληρωματικές της ενεργειακής επισήμανσης, με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων σε θέματα όπως η χρήση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής, η δυνατότητα επισκευής, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή η διευκόλυνση της αποσυναρμολόγησης και της ανακύκλωσης, όταν το προϊόν θα είναι στο τέλος του κύκλου ζωής του, με αποτέλεσμα την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας. Συνολικά, αυτή η νέα δέσμη μέτρων αναμένεται να αποφέρει πρόσθετη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 94 TWh/έτος έως το 2030, η οποία υπερβαίνει την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Βελγίου και του Λουξεμβούργου.

   1. Η δυνατότητα επισκευής;

Στο πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό της περιόδου 2016-2019 τονίζεται η συμβολή του οικολογικού σχεδιασμού στο θεματολόγιο για την κυκλική οικονομία: κατά την προετοιμασία ή την αναθεώρηση εκτελεστικών μέτρων, η Επιτροπή εξετάζει πλέον πιο συστηματικά θέματα αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, όπως την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επισκευής και αναβάθμισης, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και το περιεχόμενο σε ανακυκλωμένα υλικά.

Αυτό εφαρμόσθηκε στις ομάδες προϊόντων της συγκεκριμένης δέσμης, αλλά με τους «αδελφούς» κανονισμούς για τον οικολογικό σχεδιασμό. Νέες απαιτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα επισκευής και ανακύκλωσης των συσκευών εισάχθηκαν στα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού: η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης και η πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης για τους επαγγελματίες επισκευαστές εισάχθηκαν για τις ψυκτικές συσκευές, τα οικιακά πλυντήρια πιάτων, τα οικιακά πλυντήρια ρούχων και τα οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, τις ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης και τις ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης.

Οι εν λόγω νέες απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται στους κανονισμούς για την ενεργειακή επισήμανση που εκδίδονται στην εν λόγω δέσμη μέτρων, αλλά θα περιλαμβάνονται στους κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα αυτά στις αρχές Ιουλίου του 2019. Αναμένεται να δημοσιευθούν στο Eur-Lex στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019.

   1. Υπάρχουν άλλες χώρες μη μέλη της ΕΕ που υιοθετούν τις ετικέτες μας;

Από μια επισκόπηση που ολοκληρώθηκε το 2014 σε ορισμένες χώρες του κόσμου σχετικά με τα ισχύοντα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και τα προγράμματα ενεργειακής επισήμανσης διαπιστώθηκε ότι ήδη 59 χώρες μη μέλη της ΕΕ είχαν υιοθετήσει την ενεργειακή επισήμανση για τον εξοπλισμό που καταναλώνει ενέργεια (βλ. εικόνα κατωτέρω).

χάρτης

Ανάλογη επισκόπηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα από το Υπουργείο Βιομηχανίας της Αυστραλίας, στην οποία επισημαίνεται επίσης ο εντυπωσιακός αριθμός τρίτων χωρών που μιμούνται την ετικέτα της ΕΕ.

Η ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ έχει καταστεί διεθνές σύμβολο ενεργειακής απόδοσης, ο αντίκτυπος του οποίου έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τα όρια της ΕΕ και από τον τομέα των συσκευών από τον οποίο ξεκίνησε. Στην ίδια την ΕΕ, το σχέδιο της ετικέτας με τα έγχρωμα βέλη από A (πράσινο) έως G (κόκκινο) έχει χρησιμοποιηθεί σε χώρες εκτός ΕΕ για την επισήμανση της απόδοσης κτιρίων, ελαστικών επισώτρων και αυτοκινήτων, καθώς και για άλλους τύπους καταναλωτικών προϊόντων ή εξοπλισμού για τον εμπορικό τομέα. Στοιχεία του ίδιου σχεδίου διαπιστώθηκε ότι περιέχουν ενεργειακές ετικέτες που έχουν υιοθετηθεί ανά τον κόσμο, είτε ως καθαρά αντίγραφα είτε ως παραπλήσια (οι περισσότερες χώρες στην Κεντρική και τη Νότια Αμερική, στην Αφρική, σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, στη Ρωσία και σε άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), ελαφρώς τροποποιημένες εκδόσεις (Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ιράν, Τυνησία) ή εκδόσεις που αντιγράφουν μόνο την κωδικοποίηση των χρωμάτων (Κορέα, Κινεζική Ταϊπέι). Κατωτέρω δίδονται ορισμένα παραδείγματα.

   1. Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τα ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα;

Τα ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα διέπονται προς το παρόν από δύο πράξεις-πλαίσια της ΕΕ: μια οδηγία και έναν κανονισμό:

   • την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) - ένα εργαλείο για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων
   • τον κανονισμό για την ενεργειακή επισήμανση (ΕΕ) 2017/1369 - ένα εργαλείο που βοηθά τον καταναλωτή να αναγνωρίζει τα προϊόντα με τις καλύτερες επιδόσεις.

Τα μέτρα για καθένα από αυτά τα προϊόντα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με αυτές τις νομοθετικές πράξεις επιτρέπουν στους καταναλωτές να αγοράζουν τα πλέον αποδοτικά από ενεργειακή άποψη προϊόντα, και εξασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Προς το παρόν (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι νέες ομάδες προϊόντων της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή επισήμανση και η μελλοντική δέσμη μέτρων για τον οικολογικό σχεδιασμό που πρόκειται να εγκριθούν εντός του Ιουλίου 2019) διατίθενται στην αγορά τα ακόλουθα ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα:

   • 14 ομάδες προϊόντων που διέπονται από τους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση και επισήμανση: τα πλυντήρια πιάτων, τα πλυντήρια ρούχων, τα στεγνωτήρια ρούχων, τα ψυγεία, οι λαμπτήρες, οι τηλεοράσεις, τα κλιματιστικά, οι οικιακές μαγειρικές συσκευές, οι θερμαντήρες, οι θερμαντήρες νερού, οι οικιακές μονάδες εξαερισμού, η επαγγελματική ψύξη, οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου και οι λέβητες στερεού καυσίμου.
   • 9 ομάδες προϊόντων που διέπονται από απαιτήσεις απόδοσης (και όχι επισήμανσης): οι απλοί μετατροπείς-αποκωδικοποιητές, τα εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος, οι ηλεκτροκινητήρες, οι κυκλοφορητές, οι βιομηχανικοί ανεμιστήρες, οι υδραντλίες, οι υπολογιστές και οι διακομιστές, οι μετασχηματιστές ισχύος και τα αερόθερμα.
   • 2 οριζόντια μέτρα διέπουν τα ακόλουθα: την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σε κατάσταση αναμονής/εκτός λειτουργίας, την κατανάλωση ισχύος των δικτυωμένων συσκευών σε κατάσταση αναμονής.
   1. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα;

Στην ΕΕ, όλα τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης διαμορφώνονται με αυστηρή και απολύτως διαφανή διαδικασία, με τη στενή συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των κρατών μελών σε όλα τα στάδια. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται:

   1. μια σε βάθος «προπαρασκευαστική μελέτη» με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, η οποία διερευνά τις τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές μιας ομάδας προϊόντων.
   1. Εκτεταμένη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους (μεταξύ των οποίων είναι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, ενώσεων καταναλωτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ, των κρατών μελών κ.λπ.) μέσω του λεγόμενου «Φόρουμ Διαβούλευσης».
   1. Εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη βιομηχανία και τους καταναλωτές, και στη συνέχεια συζητήσεις με εμπειρογνώμονες και ψήφιση σε επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών.
   1. Τελικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία μπορούν να απορρίψουν το μέτρο (μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γεγονός που καταδεικνύει την ισχυρή πολιτική στήριξη στα μέτρα αυτά).

process_graph

   1.  Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Μετά τη σημερινή έγκριση από την Επιτροπή των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που περιγράφουν τις νέες ετικέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών έχουν, εντός διμήνου, δικαίωμα να εγείρουν αντίρρηση, και στη συνέχεια, εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, τα κείμενα θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέες ετικέτες θα αρχίσουν να εκτίθενται στα καταστήματα και στο διαδίκτυο σε όλη την Ευρώπη από την 1η Μαρτίου 2021. Το 2021 θα αρχίσει σε όλη την ΕΕ ειδική εκστρατεία ενημέρωσης για τους πολίτες της ΕΕ.

Πέραν αυτού, στις αρχές του Ιουλίου 2019, η Επιτροπή προγραμματίζει να εγκρίνει μια δέσμη 11 κανονισμών οικολογικού σχεδιασμού, οι οποίοι θα καλύπτουν τις 6 ομάδες προϊόντων με τις αναπροσαρμοσμένες και τις νέες ετικέτες (πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, ψυγεία, λαμπτήρες, ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης και επαγγελματικά ψυγεία) και άλλες 5 ομάδες προϊόντων για τις οποίες δεν προβλέπεται ετικέτα (ηλεκτροκινητήρες, εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος, μετασχηματιστές ισχύος, διακομιστές και προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων και εξοπλισμός συγκόλλησης).

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 08:46, 15/03/2019
Sto Therm

Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi Διαγωνισμός
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL