Και οι τρεις υποψήφιοι επενδυτές «στον τελικό» για τη μαρίνα Αλίμου

B2Green avatar
16:49, 15/03/2019
Business > Υποδομές > Νέα

Και οι τρεις υποψήφιοι επενδυτές «στον τελικό» για τη μαρίνα Αλίμου

Από την εξέταση των άλλων στοιχείων του φακέλου, όπως η τεχνική προσφορά ή το στρατηγικό σχέδιο, θα εξαρτηθεί η συμμετοχή των υποψήφιων επενδυτών στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή την ηλεκτρονική δημοπρασία. Σήμερα άνοιξαν οι οικονομικές προσφορές και σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε πως με βάση αυτές, όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής. 

Ολα, όμως, θα κριθούν από την εξέταση των άλλων στοιχείων των φακέλων και οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ στις 26 Μαρτίου. Τότε θα αποφασιστούν και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

Δεσμευτικές προσφορές στον διαγωνισμό για τη μαρίνα Αλίμου, τη μεγαλύτερη των Βαλκανίων, είχαν καταθέσει προ ημερών τα εξής σχήματα:

• ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ

• ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• LAMDA DOGUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Οπως είχε ανακοινώσει η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, για πρώτη φορά σε διαγωνισμό παραχώρησης θα αξιοποιηθεί η  δυνατότητα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-Auction), για να ζητήσει βελτιωμένες οικονομικές προσφορές από τα επενδυτικά σχήματα που θα προκριθούν. «Μέσω της νέας αυτής στρατηγικής, το ΤΑΙΠΕΔ ενισχύει τη διαφάνεια της διαγωνιστικής του διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον προσφορών προς όφελος του τελικού εσόδου για το Ελληνικό Δημόσιο. Η εφαρμογή του e-Auction, είναι μια διαδικασία η οποία ήδη από το 2013 χρησιμοποιείται στους διαγωνισμούς των ακινήτων, αποφέροντας σημαντικά αυξημένα τιμήματα».

Ετσι στις 26 Μαρτίου και μετά την εξέταση των φακέλων, θα καθοριστεί από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ: 

(i) Η ημερομηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,

(ii) Η τιμή εκκίνησης, δηλαδή το ύψος του ελάχιστου αποδεκτού προσφερόμενου τιμήματος, η οποία θα καθορίζεται από το Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη έγκυρη υποβληθείσα οικονομική προσφορά και την ανεξάρτητη αποτίμηση της αξίας της παραχώρησης

(iii) Το βήμα του διαγωνισμού (αύξηση προσφοράς), δηλαδή ένα σταθερό ποσό που ορίζεται ως η ελάχιστη αύξηση της κάθε βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς επί της τιμής εκκίνησης ή της ανώτατης ήδη υφιστάμενης βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς και

(iv) Η διάρκεια του διαγωνισμού.

Φώτης Κόλλιας
fotisk2@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:49, 15/03/2019
Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL