Πτώση τζίρου: πρωταθλητές αρχιτέκτονες & μηχανικοί

B2Green avatar
16:52, 21/03/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Πτώση τζίρου: πρωταθλητές αρχιτέκτονες & μηχανικοί

Civiltech

Έντονες μεταβολές παρουσίασε ο τζίρος σε διάφορους τομείς υπηρεσιών, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δημοσιεύτηκαν σήμερα και αφορούν το τελευταίο τρίμηνο του 2018.

Ορισμένες υπηρεσίες δείχνουν σταθερά αυξητικές τάσεις, με αυτής των δραστηριοτήτων απασχόληση να καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στο +13,4%. Στον αντίποδα, ο τζίρος κινήθηκε πτωτικά σε: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (24,3%), αποτέλεσμα της μεγάλης πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας η οποία έχει πληγεί ίσως περισσότερο από όλες τις άλλες από την αρχή της κρίσης.

Οι υπηρεσίες που παρουσίασαν άνοδο σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ το τελευταίο τρίμηνο του 2018, ήταν Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (5,8%), Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (3,4%), Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (3,1%), Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (3,1%) και Τηλεπικοινωνίες (0,4%).

Αυτές που αντιθέτως σημείωσαν πτώση το τελευταίο τρίμηνο του 2018, ήταν Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (24,3%), Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (16,6%), Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (12,6%), Δραστηριότητες καθαρισμού (12,3%), Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (11,1%), 'Αλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (9%), Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (5,8%), Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (2%).

B2Green
By B2Green.gr 16:52, 21/03/2019
ΔΕΠΑ
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL