Πριμοδότηση στα Αγροτικά φωτοβολταϊκά και τις Ενεργειακές Κοινότητες

Πριμοδότηση στα Αγροτικά φωτοβολταϊκά και τις Ενεργειακές Κοινότητες

Thermogas

Ενας νέος κύκλος επενδύσεων σε φωτοβολταικά ξεκινάει, με πολύ μικρότερες όμως αυτή τη φορά προσδοκίες, ίσως πιο ρεαλιστικές προσδοκίες.  Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι Ενεργειακές Κοινότητες πριμοδοτούνται με προσαύξηση κατά 10% στις τιμές πώλησης της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταικά συστήματα. Ακόμη, με το νόμο 4602/19 δίνεται μια επιπλέον δυνατότητα στους αγρότες, σύμφωνα με τον οποίο ένα φυσικό πρόσωπο κατ’ επάγγελμα αγρότης μπορεί να υλοποιήσει έως δύο έργα εγκατάστασης φ/β με ισχύ έως 500 Κw (όχι αθροιστικής ισχύος), δηλαδή  δίνεται η δυνατότητα σε έναν αγρότη να υλοποιήσει νέο έργο φ/β ισχύος έως 500 Μεγαβάτ, ακόμα και αν είχε ήδη ολοκληρώσει ένα έργο ισχύος 100 ΚW.

Η πριμοδότηση οριοθετείται σε προσαύξηση 10% σε σχέση με τις τιμές που θα παίρνουν οι άλλοι επενδυτές. Οι τιμές βέβαια διαμορφώνονται μέσα από δημοπρασίες και είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με τις τιμές που απολάμβαναν στις συμβάσεις της πρώτης περιόδου 2011-2012. Οι αναμενόμενες τιμές πώλησης της ενέργειας στην ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται σε 7 λεπτά την κιλοβατώρα, πάνω –κάτω, όταν στις συμβάσεις που υπογράφηκαν στην πρώτη φάση των αγροτικών φωτοβολταικών ήταν σχεδόν 6-7 φορές πολλαπλάσιες.  Όμως και τα κόστη των επενδύσεων στα φωτοβολταικά έχουν πέσει περίπου ανάλογα. Τα κόστη για την επένδυση σε ένα φωτοβολταικό  100 kw  στη πρώτη φάση των φωτοβολταικών δηλαδή την περίοδο 2011-2012 κυμαίνονταν μεταξύ 250.000 και 300.000 ευρώ , ενώ σήμερα οι τιμές διαμορφώνονται περίπου στις 50.000 ευρώ. Προφανώς γίνεται κατανοητό ότι οι τιμές πώλησης της ενέργειας διαμορφώνονται με βάση τις τιμές κατασκευής των φωτοβολταικών πάρκων, ώστε η απόσβεση της επένδυσης να υλοποιείται σε 5-7 χρόνια.

Βλέποντας το διεθνές-ευρωπαικό περιβάλλον στην παραγωγή της ενέργειας από ΑΠΕ, θα δούμε ότι οι τιμές των 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα που διαμορφώνονται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, είναι υψηλότερες από τις τιμές που διαμορφώνονται στις άλλες ευρωπαικές χώρες, όπως στην Γερμανία, όπου με μικρότερη ηλιοφάνεια και χαμηλότερες τιμές οι επενδύσεις είναι κερδοφόρες.

Ισως μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραγωγή ενέργειας από Ενεργειακές Κοινότητεςπου θα συστήσουν οι αγρότες ή άλλες κατηγορίες επαγγελματιών ή απλών  πολιτών και έτσι να μειώσουν ή να μηδενίζουν την δαπάνη ενέργειας που καταναλώνουν, είτε στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες είτε ακόμη και στις κατοικίες τους.  Το πλεονέκτημα είναι ότι η εγκατάσταση του φωροβολταικού πάρκου μπορεί να γίνει σε άλλο χώρο, μακρυά από τα κτήματά τους ή τις επιχειρήσεις τους ή τις κατοικίες τους κλπ. Αυτό που απαιτείται για την σύσταση μιας Ενεργειακής Κοινότητας είναι η σύμπραξη τουλάχιστον 5 φυσικών προσώπων ή εάν συμμετέχει και ΟΤΑ τότε ο αριθμός μειώνεται στους τρείς συμμετέχοντες.

Παραδείγματα ενεργειακής κοινότητας:

  • Οι κάτοικοι μιας πολυκατοικίας, για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταικά ή και μικρή ανεμογεννήτρια, για την κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών των διαμερισμάτων για φωτισμό, θέρμανση, ψύξη κλπ, μπορούν να συστήσουν μια Ενεργειακή Κοινότητα
  • Οι αγρότες μιας περιοχής, με την συμμετοχή ή όχι του Δήμου, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των χωραφιών τους και τελικά την μείωση των αρδευτικών τελών και του κόστους καλλιέργειας.
  • Ομάδα επαγγελματιών (εμπορικά καταστήματα, διάφορες μικροεπιχειρήσεις κλπ) για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.
  • Oι Δήμοι με τα νομικά τους πρόσωπα και δημότες για την μείωση των ανταποδοτικών τελών για τους πολίτες τους και ιδιαίτερα τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Ένα σημαντικό κεφάλαιο ανοίγει για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο. Οι Δήμοι έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση, για την παραγωγή εσόδων και την μείωση των δαπανών τους. Είναι μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα που πρέπει να αξιοποιηθεί καταλλήλως, προς όφελος των πολιτών και της τοπικής ανάπτυξης.

Λουκάς Καράντζαλης
Οικονομολόγος Msc Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, και εξειδίκευση σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης, Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας. Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων με την Δήμαρχο Γιώτα Πούλου.. Εχει εκλεγεί Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας 2011-2014, Νομαρχιακός Σύμβουλος Βοιωτίας 2007-2010, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορώνειας 1999-2006..

siriosfm.gr

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 16:54, 21/03/2019
ΔΕΠΑ
NanoDomi
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL