Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Η ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού κρίνεται στις 10 Μαΐου από την ολομέλεια του ΣτΕ, λόγω σπουδαιότητας

B2Green avatar
16:20, 27/03/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Η ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού κρίνεται στις 10 Μαΐου από την ολομέλεια του ΣτΕ, λόγω σπουδαιότητας

Civiltech

Η δικάσιμος της προσφυγής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στο ΠΔ 99/2018 "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα", ορίστηκε την Παρασκευή 10 Μαϊου 2019, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, με μείζονα σύνθεση, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς της, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του ΣτΕ.

Όπως έχει υπογραμμίσει αναφορικά με το εν λόγω προεδρικό διάταγμα ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ:

Διεκδικούμε την άμεση αναστολή και τροποποίηση του ΠΔ 99/ΦΕΚ 187Α/5-11-2018 για τους παρακάτω λόγους:

Μετά από τον νόμο 4439/2016 Άρθ. 29, η έννοια της μηχανικής ορίστηκε με τρόπο που καταργεί τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης του Μηχανικού, που είχαν συσχετιστεί με τη συνταγματική επιταγή της δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος.

Το ΠΔ 99Α/2018 υποβαθμίζει τους Μηχανικούς και μελλοντικά την ποιότητα των έργων στην Ελλάδα.

Η διαμόρφωση, μέσω του ΠΔ, των νέων όρων άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού, έπρεπε και όφειλε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της συνταγματικής νομιμότητας.

Το ΠΔ όφειλε να εστιάζει τουλάχιστον στις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται αιτιολογημένα για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων δραστηριοτήτων, με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος

Η νομοθετική κατοχύρωση της άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά από ορισμένους επαγγελματικούς τίτλους γίνεται αποδεκτή μόνο στις περιπτώσεις όπου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος τηρείται και η αρχή της αναλογικότητας με κριτήρια περιλαμβανόμενα στην Οδηγία που εκδόθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους*.

Η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, για την ακρίβεια επαγγελματικών δεξιοτήτων χωρίς τη σύνδεσή τους με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών κάθε ειδικότητας, καταρρακώνει την έννοια επαγγελματική δεξιότητα όπως και την αξία της ανώτατης εκπαίδευσης και ειδίκευσης. Ο στόχος του διατάγματος όφειλε να είναι ο καθορισμός της πρόσβασης των Διπλωματούχων Μηχανικών σε Επαγγελματικές Δραστηριότητες βάσει Γνωστικού Αντικειμένου των επιμέρους ειδικοτήτων. Η οριζόντια αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι καταστροφική και για το παραγόμενο έργο και για τις σχετικές πανεπιστημιακές σπουδές.

Τέλος, το ΠΔ θα έπρεπε να αναδεικνύει και να εξασφαλίζει τη συνεργασία των ειδικοτήτων και όχι την αντιπαλότητα. Η έλλειψη αλληλεγγύης και σεβασμού της επιστημονικής υπόστασης της κάθε ειδικότητας δεν προάγει τη συνεργασία και απαξιώνει τη διεπιστημονικότητα, διακυβεύοντας την ποιότητα των έργων.

Ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα επαγγελματικά δικαιώματα στο ΠΔ 99 προτάσσει συντεχνιακά συμφέροντα σε βάρος της ποιότητας των παραγόμενων έργων και της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΠΔ αγνοεί ή/και παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο (πχ Οδηγία 36/2005), το οποίο αναφέρεται σε ένα πλήθος γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει αποκτήσει ο Μηχανικός προκειμένου να λάβει τον τίτλο του Αρχιτέκτονα.
  • Οι γνώσεις των Αρχιτεκτόνων ελέγχονται με τις Οδηγίες 2013/55 (ΠΔ51/ΦΕΚ82Α/17) και 2018/958/ΕΕ και η πρόσβαση στο επάγγελμα είναι περιορισμένη και υπό προϋποθέσεις.
  • Τα μαθήματα σύνθεσης για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό που διδάσκονται οι απόφοιτοι της Αρχιτεκτονικής Σχολής, δεν μπορούν να συγκριθούν με την εισαγωγή των βασικών αρχών Σχεδιασμού που υπάρχουν σε άλλες Σχολές και στοχεύουν στην εξοικείωση με τις βασικές του έννοιες για να διασφαλιστεί η διεπιστημονική συνέργεια.
  • Η Αρχιτεκτονική Δημιουργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και εντάσσεται στα πλαίσια του δημόσιου συμφέροντος (Αρ. 242 του Συντάγματος). Η ύπαρξη υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος αιτιολογεί για τους Αρχιτέκτονες την αποκλειστικότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Επίβλεψης.
  • Η διαφορετική στόχευση και ο προσανατολισμός των ειδικοτήτων Μηχανικού (όπως Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κλπ), μακριά από την αρχιτεκτονική παιδεία, την ένταξη των κατασκευών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, το χωροταξικό σχεδιασμό κ.α. είναι στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη απόσταση αυτών των ειδικοτήτων από το γνωστικό αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής.
  • Είναι αθέμιτος ανταγωνισμός η παραβίαση του αρ. 5§1 του Συντάγματος, η σύνταξη και η επίβλεψη αρχιτεκτονικών μελετών από Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων πλην των Αρχιτεκτόνων. Προσόντα και επιδιωκόμενος σκοπός (αρ. 25 του Συντάγματος) είναι άμεσα συνδεδεμένα και με τη δημόσια προστασία και ασφάλεια.
  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι απόρροια ακαδημαϊκής γνώσης και δεξιοτήτων, που δίνουν τη δυνατότητα στον Αρχιτέκτονα να ελέγχει συνολικά το έργο. Η αρχιτεκτονική δημιουργία, η αρμονική συνύπαρξη στο περιβάλλον, η αρμονία και η ποιότητα των κατασκευών, προστατεύονται από το Σύνταγμα, είναι δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να αγνοείται προκλητικά και να παραβιάζονται άρθρα του Συντάγματος, Αποφάσεις του ΣτΕ, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών (UIA).
  • Με το ΠΔ 99 αποσυνδέεται πλήρως ο τίτλος σπουδών από το επαγγελματικό δικαίωμα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις λοιπές επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΠΔ και τη γενικότερη οικονομική κρίση που πλήττει τον κλάδο των Μηχανικών, έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους συναδέλφους Αρχιτέκτονες, με συνεχείς επανειλημμένες και έντονες διαμαρτυρίες στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Διεκδικούμε επανεξέταση των σημείων που δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής και δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την ακύρωση των συγκεκριμένων διατάξεων του ΠΔ 99/2018, δεδομένου ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή τους θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία και στον κλάδο των Μηχανικών.

B2Green
By B2Green.gr 16:20, 27/03/2019