Οδηγός για το ΒΙΜ (Building Information Modeling}

B2Green avatar
15:28, 28/03/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Οδηγός για το ΒΙΜ (Building Information Modeling}

Civiltech

Το ACE-CAE (Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) εξέδωσε οδηγό για το ΒΙΜ (Building Information Modeling ), με τίτλο « Introduction to BIM » γραμμένο από τον Peter Sorensen με την υποστήριξη του Jürgen Lintner.

Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να δοθούν στους Αρχιτέκτονες κάποιες απαντήσεις στα θέματα που προκύπτουν από την ταχύτατη πρόοδο της ψηφιοποίησης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Τον οδηγό αυτό οι Ευρωπαίοι Αρχιτέκτονες μπορούν να τον «κατεβάσουν» από εδώ.

B2Green
By B2Green.gr 15:28, 28/03/2019
ΔΕΠΑ
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL