Η χρηματοδότηση για κτήρια ενεργειακής απόδοσης στη ΝΑ Ευρώπη

Η χρηματοδότηση για κτήρια ενεργειακής απόδοσης στη ΝΑ Ευρώπη

Civiltech

Το paper αυτό ασχολείται με τη δυνατότητα δημιουργίας χρηματοπιστωτικών μέσων έτσι ώστε τα προγράμματα μεγάλης κλίμακας για την ανανέωση της ενεργειακής απόδοσης, να μπορούν να χρηματοδοτούνται ουσιαστικά από τον ιδιωτικό τομέα.

Στοχεύοντας του φορείς χάραξης πολιτικής και όσους επιθυμούν να κατανοήσουν το ζήτημα, αποφεύγει τις υπερβολικές τεχνικές λεπτομέρειες.

Παρουσιάζει κάποια επιλεγμένα δείγματα χρηματοπιστωτικών μέσων για την ενεργειακή απόδοση που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύσουν πιθανή ίχνη για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Καταλήγει προτείνοντας την ανάπτυξη παραλλαγών ενός από τα απλούστερα μοντέλα για να αποφευχθούν φιλόδοξα, σύνθετα αλλά αναποτελεσματικά μέσα.

Δίνεται σαφής προειδοποίηση για την ανάγκη μιας προσεκτικής ex ante αξιολόγησης του νομικού πλαισίου, άλλων φραγμών και της ικανότητας των οικοδομικών ενώσεων να ζητούν δάνεια για λογαριασμό των ιδιοκτητών.

Επίσης επιμένει ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής στρατηγικής απαιτεί ειδική προσοχή.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ

Του Jorge Nunez Ferrer - CEPS

capital.gr

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 14:07, 01/04/2019
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi Διαγωνισμός
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL