Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Φωτοβολταϊκά: Εναέρια θερμογράφηση & τρισδιάστατη απεικόνιση εργοταξίου στην υπηρεσία ιδιοκτητών & μηχανικών έργου

Φωτοβολταϊκά: Εναέρια θερμογράφηση & τρισδιάστατη απεικόνιση εργοταξίου στην υπηρεσία ιδιοκτητών & μηχανικών έργου

Διαβάστε σχετικά:


Κατά τη διάρκεια ζωής ενός έργου ανακύπτουν διάφοροι προβληματισμοί για τον ιδοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, στους οποίους καλούνται να απαντήσουν και να δώσουν λύσεις οι μηχανικοί του έργου.

Παρακάτω επιχειρείται για τα διάφορα στάδια ζωής του έργου να γίνει παράθεση των προβληματισμών αυτών. Έπειτα αναλύεται το τι αντίστοιχες λύσεις μπορεί να δωσει η εναέρια θερμογράφηση (με drone που φέρει θερμοκάμερα) αλλά και η τρισδιάστατη απεικόνιση εργοταξίου (με drone που φέρει υψηλής ανάλυσης ειδική κάμερα)

Προμελέτη:

Είναι ο χώρος κατάλληλος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (φ/β);
Τι χωματουργικά θα απαιτηθούν;
Τι σκιάσεις δημιουργούνται;
Τι προσβάσεις υπάρχουν ή πρέπει να δημιουργηθούν;
Τι κλίσεις έχει το έδαφος;

Λύσεις τρισδιάστατης απεικόνισης:

Με τον όρο τρισδιάστατη απεικόνιση εργοταξίου περιγράφεται το παραδοτέο ειδικών λογισμικών ερμηνείας και σύνθεσης αεροφωτογραφιών. Μέσω των λογισμικών αυτών παράγεται ένα αρχείο CAD το οποίο απεικονίζει τρισδιάστατα ένα σκηνικό ενδιαφέροντος, που στην περίπτωση που εξετάζουμε είναι το εργοτάξιο.

Εκεί μπορούν να μετρηθούν με τοπογραφική ακρίβεια αποστάσεις, εμβαδά, όγκοι που πρέπει να αφαιρεθούν ή να συμπληρωθούν. Αυτό σημαίνει ότι με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια προσδιορίζεται ο όγκος των χωματουργικών έργων που απαιτούνται.

Επίσης μπορεί κανείς να μετρήσει το ύψος και τη θέση εμποδίων που τυχόν δημιουργούν σκίαση.

Πολύ εύκολα μπορεί να γίνει τομή οπουδήποτε στο τρισδιάστατο σχέδιο και να αναλυθούν με λεπτομέρεια οι κλίσεις που προκύπτουν, ώστε

  1. να χαραχθούν οδεύσεις (δρόμων πρόσβασης, καλωδίων κλπ)
  2.  να γίνει η ορθή χωροθέτηση των βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα κατά την κατασκευή και η ανάγκη για έκτακτα επιπλέον χωματουργικά.

Παράδοση-παραλαβή:

Φάκελος «όπως κατασκευάστηκε» - σύγκριση με φάκελο μελέτης εφαρμογής.

Με τη χρήση της από αέρος τρισδιάστατης απεικόνισης ενός φωτοβολταϊκού έργου, δεν υπάρχει πιο γρήγορος, οικονομικός και ακριβής τρόπος για την απεικόνιση και μέτρηση του τι ακριβώς έχει κατασκευαστεί, πού και πώς. Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα εικονικής περιήγησης «μέσα» στο έργο και η διεξαγωγή μετρήσεων σε αυτό.

Τα πάνελ σε τι κατάσταση είναι κατά την έναρξη λειτουργίας του έργου;

Συχνά απαιτούσε αναμονή μηνών και ανάλυση δεδομένων τηλεμετρίας (τα οποία δεν είναι πάντα επαρκή) για τη διαπίστωση της καλής απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάνελ.

Η διαπίστωση της καλής κατάστασης των πάνελ κατά την έναρξη λειτουργίας είναι σημαντική (ακόμα και αν δεν βρεθούν προβλήματα):

  1. Για τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων
  2. Για την παραλαβή του έργου και
  3. Για την απαίτηση ή μη εγγυήσεων από τον κατασκευαστή των πάνελ κατά την παραλαβή ή μελλοντικά.

Η χρήση υπηρεσιών εναέριας θερμογράφησης των πάνελ δίνει άμεσα αποτελέσματα σχετικά  με την κατάσταση τους στο 100% των πάνελ σε επίπεδο cell του πάνελ, και παράγεται ο χάρτης θερμογράφησης του φωτοβολταϊκού, ο οποίος επικοινωνείται και αρχειοθετείται πολύ εύκολα σε σχέση με το πλήθος πληροφοριών που παρουσιάζει σε μία και μόνο εικόνα.


Κάτοψη χωρίς σημειώσεις


Μετά από ανάλυση στο λογισμικό με σημειώσεις

Προβλήματα όπως καμένες ασφάλειες συστοιχιών, καμένες δίοδοι πάνελ, hot spots που οφείλονται σε ελαττώματα κατασκευής και άλλες «παιδικές ασθένειες» των πάνελ επισημαίνονται με αντικειμενικό τρόπο, σαφή ως προς την απεικόνιση της θέσης των προβληματικών πάνελ.

Συντήρηση και λειτουργία:

Ποιότητα θερμογραφικού ή άλλου ελέγχου των πάνελ

Γίνεται έλεγχος στο 100% των πάνελ;
Σε τι επίπεδο θα γίνεται ο έλεγχος; Inverter; Συστοιχία πάνελ; Πάνελ; Cells στο πάνελ;
Πώς θα κοινοποιούνται εύκολα τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού;

Όπως αναλύθηκε και παραπάνω, η εναέρια θερμογράφηση λύνει όλους τους παραπάνω προβληματισμούς.

Χρονική στιγμή θερμογραφικού ελέγχου

Πότε είναι καλύτερο για το έργο να γίνεται ο θερμογραφικός έλεγχος; Πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης;

Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον συντηρητή μηχανικό και κατ’επέκταση για τον ιδιοκτήτη να είναι γνωστά τα προβλήματα πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη συντήρησης.

  1. Εάν βρεθούν σοβαρά προβλήματα, είναι δυνατόν να γίνει επίσπευση της προγραμματισμένης συντήρησης
  2. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανικός συντήρησης μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα όταν γνωρίζει την κατάσταση των πάνελ όσον αφορά ανταλλακτικά, εργασίες, μετρησεις και χρόνο επίσκεψης.
  3. Σε μία επίσκεψη γίνεται συντήρηση και επίλυση ήδη γνωστών βλαβών

Για παράδειγμα εάν βρεθούν πάνελ που χρήζουν αλλαγής τότε το συνεργείο συντήρησης μπορεί να μεριμνήσει να τα αλλάξει με νέα πάνελ κατά την προγραμματισμένη συντήρηση.

Σε περίπτωση που ο θερμογραφικός έλεγχος γίνεται ταυτόχρονα με τη συντήρηση είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να προσφερθούν οι παραπάνω ευκολίες και κέρδη σε χρόνο και κόστη, ενώ όταν ο έλεγχος γίνεται μετά τη συντήρηση απλώς επιβεβαιώνει τις βλάβες που έχουν βρεθεί και αν βρεθούν επιπλέον βλάβες (που είναι και το πιθανότερο) να χρειαστεί επιπλέον επίσκεψη του προσωπικού συντήρησης, να αποκατασταθούν αργότερα οι βλάβες, να υπάρξει εξαιτίας τους μεγαλύτερη απώλεια παραγωγής.

Επίλυση βλαβών

Εάν βρεθούν προβλήματα πώς προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, με αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο;
Πώς θα ανακαλυφθεί και επιλυθεί μια βλάβη το ταχύτερο δυνατόν;

Όταν έχουν προηγηθεί θερμογραφικοί έλεγχοι από αέρος κατά τα προηγούμενα έτη, οι αντίστοιχοι χάρτες θερμογράφησης έχουν μεγάλη χρησιμότητα όταν συγκρίνονται μεταξύ τους.

Μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί το πότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα στο κάθε πάνελ, το πώς εξελίχθηκε αυτό (έμεινε στάσιμο;, επηρεάσε γειτονικά πάνελ;) και επίσης τι ενέργειες έγιναν για την αντιμετώπιση του (πχ. εγκατάσταση μηχανήματος PID, αλλαγή πάνελ, κλπ).

Ο συντηρητής, ο ιδιοκτήτης και η ασφαλιστική εταιρία, εποπτεύουν πολύ εύκολα την εξέλιξη και τις ενέργειες για την επίλυση μιας βλάβης, με αντικειμενικό κοινώς αποδεκτό τρόπο.

Αλληλεπίδραση-συσχέτιση με άλλες μετρήσεις που γίνονται

Οι υπόλοιπες μετρήσεις γίνονται στο 100% των πάνελ;
Εάν όχι, πώς θα εξασφαλιστεί  ότι γίνονται επικεντρωμένα εκεί που υπάρχει πρόβλημα, ελαχιστοποιώντας τον παράγοντα τύχη κατά τη δειγματοληψία;
Εάν ναι, είναι όλες αυτές οι μετρήσεις απαραίτητες εφόσον έχει γίνει θερμογραφικός έλεγχος στο 100% των πάνελ; Για πόσο χρονικό διάστημα μένει εκτός λειτουργίας η εγκατάσταση ώστε να διεξαχθούν οι μετρήσεις αυτές;

Ο από αέρος θερμογραφικός έλεγχος δίνει τη δυνατότητα στον μηχανικό συντηρητή και τον ιδιοκτήτη στοχευμένων και επιλεκτικών επεμβατικών μετρήσεων στα σημεία που έχουν εντοπιστεί ως προβληματικά και δειγματοληπτικά στα υπόλοιπα.

Ως επεμβατική μέτρηση ορίζεται η μέτρηση, όπου κάποιος πρέπει να επέμβει στην εγκατάσταση, για παράδειγμα να τη θέσει εκτός λειτουργίας, να αποσυνδέσει καλώδια, να συνδέσει όργανα μέτρησης (πχ μέτρηση I-V καμπύλης). Ο από αέρος θερμογραφικός έλεγχος είναι μη επεμβατική μέτρηση.

Το μειονέκτημα μιας επεμβατικής μέτρησης είναι ότι εγκυμονεί κινδύνους, είναι χρονοβόρα, και επίσης θέτει εκτός λειτουργίας την εγκατάσταση με αποτέλεσμα απώλεια παραγωγής, η οποία σε κεντρικούς inverter έχει υπολογίσιμο κόστος.

Με την εναέρια θερμογράφηση ο συντηρητής έχει τη δυνατότητα να μειώσει το πλήθος αυτών των μετρήσεων, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα του συνολικού ελέγχου που διενεργεί στην εγκατάσταση. Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης εξασφαλίζει πολύ μικρότερη απώλεια παραγωγής λόγω της ελαχιστοποίησης των επεμβατικών μετρήσεων.

Αγορά – Πώληση έργου ή αλλαγή ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή αλλαγή συντηρητή

Σε τι κατάσταση είναι τα πάνελ τη στιγμή της αλλαγής ιδιοκτήτη/ασφαλιστή/συντηρητή;
Υπάρχει κάποιου είδους αρχείο που δείχνει το ιστορικό της κατάστασης των πάνελ πριν την αλλαγή ιδιοκτήτη/ασφαλιστή/συντηρητή;

Κατά την αλλαγή ιδιοκτήτη/ασφαλιστή/συντηρητή υφιστάμενου φωτοβολταϊκού πάρκου, είναι ευνόητο ότι πρέπει να τηρούνται παρόμοιες διαιδικασίες με αυτές που τηρούνται κατά την παράδοση – παραλαβή ενός νέου έργου. Ο κάθε ένας από τους παραπάνω ενδιαφερόμενους το πρώτο και κυριότερο που θέλει να γνωρίζει όταν αναλαμβάνει ένα υφιστάμενο πάρκο, είναι η κατάσταση των φωτοβολταϊκών του πάνελ.

Όπως αναλύθηκε παραπάνω η εναέρια θερμογράφηση φωτοβολταϊκών προσφέρει την ιδανική λύση για την διαπίστωση, αρχειοθέτηση και κοινοποίηση σε τρίτους της κατάστασης των πάνελ.

Η Thermal Drones εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών εναέριας θερμογράφησης φωτοβολταϊκών. Εγγυάται τη διεξαγωγή ορθής επαγγελματικής θερμογράφησης, διαθέτοντας πιστοποιημένους θερμογράφουςαδειοδοτημένους από την ΥΠΑ χειριστές, χρήση drone ασφαλισμένων για ζημίες κατά τρίτων, έμπειρους στον τομέα των φωτοβολταϊκών μηχανικούς και έχοντας αναπτύξει εξειδικευμένα λογισμικά σχεδιασμού πτήσεως και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγει η θερμοκάμερα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την εταιρία πατώντας εδώ.

Thermal Drones
Πλάτωνος 1, Μέγαρα, Αττική
www.thermaldrones.org

​air1.thermaldrones@gmail.com
Τηλ: 2296034597, 6936919614

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 13:13, 02/04/2019