Οι δημόσιοι διαγωνισμοί σε αριθμούς για το Α’ τρίμηνο του 2019 για τις περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί σε αριθμούς για το Α’ τρίμηνο του 2019 για τις περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες

Thermogas

Με τα δεδομένα να βελτιώνουν όλο και περισσότερο τις εταιρικές αποφάσεις που καλείται να πάρει καθημερινά η κάθε επιχείρηση και έχοντας ως στόχο την ορθότερη και πιο ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά και τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται, το B2Green.gr παρουσιάζει ορισμένα στατιστικά στοιχεία για τους δημόσιους διαγωνισμούς του Α’ τριμήνου του 2019 όπως αυτά ανακοινώθηκαν στις επίσημες πηγές του δημοσίου για τις περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες

Το Α’ τρίμηνο του 2019 δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 640 συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ των αναδόχων δημοσίων διαγωνισμών και των αρμόδιων φορέων σε όλη την Ελλάδα για περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες. Τους περισσότερους δημοσίους διαγωνισμούς δημοσίευσε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Ο Ευαγγελισμός’, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΄Γ. Παπανικολάου΄ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Περισσότεροι από 300 δημόσιοι φορείς δημοσίευσαν δημόσιους διαγωνισμούς για με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 110.000.000 €. Οι δημόσιοι φορείς που διέθεσαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο αριθμός των συμβάσεων που δημοσιεύθηκε από τους Δήμους αντιστοιχεί στο 29% με περισσότερες από 190 του συνόλου των συμβάσεων, από τα Νοσοκομεία στο 22% με περισσότερες από 140 και το υπόλοιπο 49% αφορούσε τις υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές.

Περισσότερες από 280 συμβάσεις δημοσίευσαν οι τρεις πρώτες περιφέρειες της Ελλάδας με τον μεγαλύτερο αριθμό προκηρύξεων. Πιο συγκεκριμένα, στην περιφέρεια της Αττικής δημοσιεύθηκε το 24% των προκηρύξεων διαθέτοντας περισσότερα από 12.000.000 €, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύθηκε το 13% με περισσότερα από 9.000.000 και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας το 7% με περισσότερα από 40.000.000 €.

Το 23% των συμβάσεων αφορούσαν ποσά έως 5.000 ευρώ, το 12% από 5.000 - 10.000 ευρώ, το 20% από 10.000 - 20.000 ευρώ και το υπόλοιπο 45% μεγαλύτερα ποσά.

Παρατηρώντας την αγορά και την τάση των εταιριών να διαχειρίζονται περισσότερα δεδομένα, το ενδιαφέρον για την ενημέρωση συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων και Αναφορών στους δημόσιους διαγωνισμούς αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:30, 05/04/2019
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL