«Βιοκαύσιμα και καινοτομία στη γεωργία»

«Βιοκαύσιμα και καινοτομία στη γεωργία»

Τέσσερα έργα με αντικείμενο την κυκλική βιο-οικονομία και την επανάχρηση υλικών μεταξύ επιχειρήσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάστηκαν στην τελευταία, πέμπτη κατά σειρά συνάντηση της τοπικής ομάδας εμπλεκόμενων φορέων του έργου BIOREGIO στη Θεσσαλονίκη. Τη συνάντηση διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.

Ειδικότερα, οι πλατφόρμες που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων όμορων δήμων ή περιφερειών, καθώς ο περιορισμός της απόστασης μεταφοράς των υλικών προς επανάχρηση συμβάλλει στην αειφορία, ενθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργία τοπικής οικονομίας προστιθέμενης αξίας. Με την κυκλική οικονομία στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, ο χαρακτηρισμός των υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας ως αποβλήτων αποτελεί προβληματικό σημείο για την εισαγωγή τους σε άλλη παραγωγική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι πλέον απαιτείται η χρήση δευτερογενών υλικών στην παραγωγική διαδικασία και προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για αλλαγή του τρόπου σκέψης των πολιτών αλλά και των υπευθύνων των τοπικών επιχειρήσεων.

Η συνεισφορά της τοπικής ομάδας εμπλεκόμενων φορέων υπήρξε καθοριστική σε επίπεδο καλών πρακτικών και προτεινόμενων αλλαγών των πολιτικών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όλες οι καλές πρακτικές του BIOREGIO είναι καταγεγραμμένες στην πλατφόρμα καλών πρακτικών του INTERREG EUROPE.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της προηγούμενης, 4ης διαπεριφερειακής συνάντησης του έργου BIOREGIO, που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) τον Οκτώβριο του 2018, αλλά και για την επόμενη, 5η διαπεριφερειακή συνάντηση που επίκειται στις 14 και 15 Μαΐου 2019, στη Νίτρα της Σλοβακίας. Στη συνάντηση αυτή, όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι εταίροι και τα μέλη των  Τοπικών Ομάδων Εμπλεκόμενων Φορέων από κάθε Περιφέρεια-εταίρο του έργου, το θέμα είναι «Βιοκαύσιμα και καινοτομία στη γεωργία».

Το έργο BIOREGIO χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με 8 εταίρους από 6 διαφορετικές χώρες, το BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών ρευμάτων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία. Το έργο προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 13:15, 08/04/2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL