Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Επιλεξιμότητα δαπανών επενδυτικών σχεδίων και σε αυθαίρετα κτίρια • Νέα ρύθμιση

Επιλεξιμότητα δαπανών επενδυτικών σχεδίων και σε αυθαίρετα κτίρια • Νέα ρύθμιση

Civiltech

Με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και παρουσιάζει το B2Green.gr, δρομολογείται η δυνατότητα επιλεξιμότητας δαπανών επενδυτικών σχεδίων και σε αυθαίρετες κατασκευές, για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων.

Η ρύθμιση αυτή ενσωματώθηκε στο κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις".

Συγκεκριμένα, με το Σ/Ν προωθείται η τροποποίηση της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016 ως εξής (με πράσινο η προσθήκη):

3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περιπτώσεις γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και όταν πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις, είτε του Ν. 1337/1983 (Α' 33), είτε του Ν. 4178/2013 (Α' 174). είτε του 4495/2017 (Α' 167) κατά το χρόνο υποβολής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος. Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων του άρθρου 20 δε μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές που δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθμισής τους.

B2Green
By B2Green.gr 20:19, 08/04/2019