''Ενεργειακές Κοινότητες, η ενέργεια στα χέρια των πολιτών'', ημερίδα στην Πολυτεχνειούπολη

''Ενεργειακές Κοινότητες, η ενέργεια στα χέρια των πολιτών'', ημερίδα στην Πολυτεχνειούπολη

Οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν ένα νέο εργαλείο για τη μετάβαση σε ένα δημοκρατικό και αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα που θέτει στο επίκεντρο τη δράση πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων καθώς και συνέργειες αυτών με στόχο την ενεργειακή αειφορία.

Έχοντας ως βάση τη συμμετοχικότητα και κύριους πυλώνες την ενεργειακή εξοικονόμηση και την προαγωγή της χρήσης ΑΠΕ οι Ενεργειακές Κοινότητες, υποστηριζόμενες από το νέο θεσμικό πλαίσιο, δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας πληθώρας δραστηριοτήτων. Από τη παραγωγή και τη διαχείριση της ενέργειας έως τη παροχή συμβουλών, την ενημέρωση και την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών.

Το μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, αν και αρκετά διαδεδομένο στη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία, τη Δανία και την Αγγλια, είναι αρκετά άγνωστο στη Ελλάδα, με λίγα επιτυχημένα εγχειρήματα που, κυρίως, εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, διάφορα ερωτήματα δημιουργουνται όπως: Ποιό είναι το πιό κατάλληλο μοντέλο; Πως ξεκινάει, πώς λειτουργεί και πώς αναπτύσσεται μια ενεργειακή κοινότητα; Τι οφέλη έχει για τους συμμετέχοντες και τι διαφορετικό προσφέρει;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά (και όχι μόνο) θα δοθούν στην ημερίδα "Ενεργειακές Κοινότητες, η ενέργεια στα χέρια των πολιτών" που δοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα SmartRue του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΗΛΕΚΤΡΑ Energy, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, και ώρα 15.30 στην αίθουσα δεξιώσεων του κτιρίου της Πρυτανείας, στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Η συγκεκριμένη ημερίδα έχει ως στόχο να συζητηθούν αυτά τα ερωτήματα και να αναδειχθούν βιώσιμα μοντέλα για τη συγκρότηση Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα, βάσει των θεσμικών και χρηματοδοτικών επιλογών, των τεχνολογικών δυνατοτήτων ή/και περιορισμών και της σχετικής εμπειρίας από ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες. Θα μιλήσουν εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών και ιδρυμάτων και θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές συζητήσεις.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί επίσης και ο οδηγός "Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες - η ενέργεια στα χέρια των πολιτών" του ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδος ο οποίος υλοποιήθηκε σε συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς. Στόχος του οδηγού είναι να βοηθήσει πολίτες, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές να γνωρίσουν το νέο αυτό μοντέλο, αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συνεργαστούν μεταξύ τους και να αναπτύξουν βιώσιμες και ανθεκτικές Ενεργειακές Κοινότητες.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 14:15, 11/04/2019

Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL