Συμμετοχή ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. στο 1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας

Συμμετοχή ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. στο 1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας

Thermogas

Στο 1ο Ελληνικό Forum Κυκλικής Οικονομίας που διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συνεργασία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, συμμετείχε ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.

Το Forum πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 και 9 Απριλίου στην Αθήνα και παρουσιαστήκαν  η ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και οι δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Αποκτώντας οικονομικά δικαιώματα για αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων» ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης τόνισε: «οι  δράσεις και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται  και έχουν στο επίκεντρό τους την ανάπτυξη συνθηκών κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να εκκινήσουν άμεσα. Η προοπτική δημιουργίας υποδομών, δράσεων και συνεπακόλουθα χιλιάδων πράσινων θέσεων εργασίας μπορούν να αποτελέσουν πράσινο καύσιμο για την οικονομία μας». Παράλληλα τόνισε την στήριξη του συνδέσμου στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υ.Π και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στις εργασίες του Forum συμμετείχαν υπουργοί και μέλη της Ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και μέλη της επιχειρηματικής, επιστημονικής και παραγωγικής κοινότητας.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:18, 11/04/2019
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL