Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις-Προϋπολογισμός 150 εκατ.

B2Green avatar
12:05, 16/04/2019
Business > Green Business > Νέα

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις-Προϋπολογισμός 150 εκατ.

Civiltech

Σε αναγκαστική ... ανάπαυλα θέτει για φέτος το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (ΝΑΜΜΕ)» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 καθώς βάσει των κοινοτικών κανονισμών, για το τρέχον έτος έχει ήδη καλυφθεί το ποσό των 150 εκατ. ευρώ που επιτρέπεται να διατεθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος.

Το γεγονός αυτό, οδηγεί το υπουργείο στο σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ όπου για το 2019 θα καλύψει το όποιο κενό προκύψει από τη μη προκήρυξη νέου κύκλου για το καθεστώς ΝΑΜΜΕ. Διευκρινίζεται ότι για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους κύκλους του ΝΑΜΜΕ δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Απλώς για φέτος δεν θα υπάρξει νέος κύκλος.

Η δημιουργία του νέου καθεστώτος, προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για τη σύσταση της αναπτυξιακής τράπεζας και το νέο πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις που ήδη έχει κατατεθεί και συζητείται στις αρμόδιες επιτροπές της βουλής. Μάλιστα το νέο πρόγραμμα, θα είναι πιο δελεαστικό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από ό,τι το ΝΑΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, το νέο καθεστώς θα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσειςπου δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες, λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, στους τομείς της βιομηχανίας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), εφοδιαστικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού εμπορίου, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

Σημειώνεται ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, αυτές προσδιορίζονται επί τη βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, που αφορούν ιδίως το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την κατά κεφαλήν Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), το μέσο ποσοστό ανεργίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης ή το ποσοστό γήρανσης.

Στις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η ενίσχυση θα έχει τη μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών έως του ποσού των 200.000 ευρώ σύμφωνα με τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). Το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης και δε θα μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ.

Παρότι το σχέδιο νόμου που προβλέπει τη σύσταση νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, δεν έχει ψηφισθεί ακόμη, η προεργασία ως προς όρους και τις προϋποθέσεις, είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Αυτά όμως θα αποτυπωθούν σε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία θα καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και το είδος της δραστηριότητάς τους, τα γενικά και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των περιοχών, οι συγκεκριμένες περιοχές, η μορφή και το ύψος της επιχορήγησης, ο φορέας διαχείρισης της δράσης, η διαδικασία και ο έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης και λήψης της ενίσχυσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σταμάτης Ζησίμου
s.zisimou@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 12:05, 16/04/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL