Να αντιμετωπιστούν ως στρατηγική επένδυση τα επιχειρηματικά πάρκα ζητά η αγορά

B2Green avatar
11:31, 17/04/2019
Business > Green Business > Νέα

Να αντιμετωπιστούν ως στρατηγική επένδυση τα επιχειρηματικά πάρκα ζητά η αγορά

Civiltech

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ) κλήθηκε και συμμετείχε στις 11/04/2019 σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».

Κατά την παρέμβασή του αυτή ο ΕΣΕΠΠΑ, αφού αναγνώρισε καταρχάς τη θετική διάσταση των διατάξεων του νομοσχεδίου αναφορικά με την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων, κατέθεσε τις εξής προτάσεις:

  • Να μειωθούν οι απαιτήσεις ως προς το ύψος της επένδυσης και των θέσεων εργασίας που θα δημιουργήσει για να θεωρείται αυτή στρατηγική, αν γίνεται εντός Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ). Επιπροσθέτως, το ύψος της επένδυσης και οι θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να τίθενται διαζευκτικά.
  • Οι σχετικές διατάξεις να έχουν εφαρμογή και στα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) του ν.3982/2011, τα οποία στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου εξαιρούνται.
  • Να αντιμετωπίζεται ως Στρατηγική Επένδυση, κάνοντας χρήση των προβλέψεων που θα θεσμοθετηθούν, και η ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων.
  • Να προβλεφθεί η δυνατότητα των Φορέων Διοίκησης και Διαχείρισης των ΟΥΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων και των Επιχειρηματικών Πάρκων, να πιστοποιούνται ως Ενδιάμεσος Φορέας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων και να αναλαμβάνουν τον ρόλο της αναφορικά με την αδειοδότηση εντός ΟΥΜΕΔ, με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση της ταχείας αδειοδότησης των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Προκειμένου για μεταποιητικές επιχειρήσεις, να βελτιωθούν περαιτέρω οι προβλέψεις για προσαύξηση αποσβέσεων αναφορικά με μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων είναι κρίσιμα εργαλεία για την προσέλκυση άμεσων ξένων παραγωγικών επενδύσεων και την επιτυχημένη άσκηση βιομηχανικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, είναι χώροι στους οποίους η βιομηχανική/μεταποιητική δραστηριότητα γίνεται σε ένα πλαίσιο κανόνων και με σεβασμό στο περιβάλλον, προς όφελος συνολικά της κοινωνίας. Αποτελεί λοιπόν επιδίωξη του ΕΣΕΠΠΑ, ο νέος Νόμος να συμπεριλαμβάνει τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. 

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 11:31, 17/04/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL