Ενεργειακός πλούτος η γεωθερμία στη Φθιώτιδα

Ενεργειακός πλούτος η γεωθερμία στη Φθιώτιδα

Η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στην περιοχή της Φθιώτιδας αποτέλεσε το βασικό πεδίο συζήτησης ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στα Καμένα Βούρλα από την ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους. Σημείο αναφοράς της εκδήλωσης αποτέλεσε ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων. Επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις από ειδικούς επιστήμονες στον χώρο της γεωθερμίας απέδειξαν τις δυνατότητες της γεωθερμίας για την ανάπτυξη της περιοχής σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε ό,τι αφορά τη Φθιώτιδα, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και την αύξηση παραγωγικότητας.

Τα στοιχεία που παρατέθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας έδειξαν ότι σε πολλά σημεία της λεκάνης του Σπερχειού παρατηρούνται επιφανειακές θερμικές πηγές που δηλώνουν την ύπαρξη γεωθερμικού δυναμικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΓΜΕ, οι περιοχές που έχουν το μεγαλύτερο γεωθερμικό ενδιαφέρον μέσα στη λεκάνη του Σπερχειού είναι η περιοχή της Λαμίας της Στυλίδας της Υπάτης των Θερμοπυλών, όπως επίσης και των Καμένων Βούρλων.

Χρήσεις
Οι άμεσες χρήσεις της γεωθερμίας στην ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνουν ένα μεγάλο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η γεωθερμική μπορεί μέσω θερμοκρασιών από 30 έως 150 βαθμούς Κελσίου μπορεί να αξιοποιηθεί για θέρμανση χωρών, για θερμά λουτρά, θερμοκήπια, υδατοκαλλιέργειες, όπως επίσης και για άλλες αγροτικές και βιομηχανικές διεργασίες.

Από συγκεκριμένη μελέτη στην περιοχή της Δαμάστας προκύπτει ότι σε έκταση 2,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το βάθος του ταμιευτήρα είναι από τα 50 μέτρα μέχρι τα 350 μέτρα, η θερμοκρασία του είναι στους 43,5 βαθμούς Κελσίου και η εκτιμώμενη παροχή τα 115 κυβικά ανά ώρα. Υπολογίστηκε ότι το κόστος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας ανέρχεται σε 13,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κάτι που είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά.

Ανάλογα στοιχεία και μελέτες υπάρχουν και για άλλες περιοχές της Φθιώτιδας με τεράστιες δυνατότητες. Επιχειρηματικές ιδέες, αλλά και προτάσεις έχουν κινήσει την προσοχή πολλών ενδιαφερομένων, δυστυχώς όμως προσκρούουν στην υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη.

ypaithros.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:58, 21/04/2019

Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL