Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης και άλλων μονάδων της ΔΕΗ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης και άλλων μονάδων της ΔΕΗ

Στις 6 Μαΐου είναι προγραμματισμένη η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τη λιγνιτική αποεπένδυση, ωστόσο το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραμένει ακόμη και σήμερα ασαφές. Κάποιες πληροφορίες που θέλουν να ζητείται άτυπη παράταση δεν επιβεβαιώνονται και οι συμμετέχοντες θα πρέπει μέσα σε διάστημα λίγων ημερών και ενώ μεσολαβεί το Πάσχα να ετοιμάσουν εγγυητικές αλλά και δεσμευτικές προσφορές.

Πάντως στις καταστάσεις της ΔΕΗ γίνεται αναφορά στο διαγωνισμό και τονίζεται ότι με βάση τους όρους που συμφωνήθηκαν η νέα ανεξάρτητη αποτίμηση που θα διενεργηθεί, δεν λαμβάνει υπόψη της την προηγούμενη που έγινε στον πρώτο διαγωνισμό.

Σε άλλο σημείο των καταστάσεων αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν χαμηλότερες προσφορές και να γίνουν αποδεκτές. Χαρακτηριστικά η έκθεση αναφέρει ότι "η μητρική εταιρεία δεν είναι σε θέση να επηρεάσει την τιμή στην οποία θα πωληθούν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία".

Εκτός όμως από τις αναφορές στη λιγνιτική αποεπένδυση, οι καταστάσεις στους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία περιλαμβάνουν και το ενδεχόμενο η ΔΕΗ να αναγκαστεί να πουλήσει και άλλες μονάδες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ετήσια έκθεση "δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι δεν θα υποχρεωθεί η Μητρική Εταιρεία να προχωρήσει σε περαιτέρω αποεπενδύσεις λιγνιτικής (ή άλλης) ισχύος παραγωγής στο μέλλον, προκειμένου να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να μειώσει το μερίδιο αγοράς της στις αγορές παραγωγής και προμήθειας Η/Ε".

Βεβαίως για να γίνει πράξη το συγκεκριμένο ρίσκο θα πρέπει να πληρωθούν μια σειρά από προϋποθέσεις με κυριότερη την αποτυχία του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι υπάρχει σε εξέλιξη από πλευράς ΕΕ και ειδικότερα από πλευράς ευρωπαϊκής επιτροπής ανταγωνισμού, έρευνα για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Τα πορίσματα της έρευνας αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο για τις επόμενες αποφάσεις για την ελληνική αγορά ηλεκτρισμού.

Του Χάρη Φλουδόπουλου

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 09:04, 25/04/2019

Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL