Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Μυτιληναίος: Γκάζι… 20,9% στα κέρδη πρώτου τριμήνου-Αύξηση 42,5% στον τζίρο

Μυτιληναίος: Γκάζι… 20,9% στα κέρδη πρώτου τριμήνου-Αύξηση 42,5% στον τζίρο

Civiltech

Εντυπωσιακή άνοδο των οικονομικών της μεγεθών για το πρώτο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε η «Μυτιληναίος» με τον κύκλο εργασιών να μεγαλώνει κατά 42,5%, τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται 19,6% και τα καθαρά κέρδη να κινούνται ανοδικά κατά 20,9% έναντι του αντίστοιχου περσινού χρονικού διαστήματος.

Οι ισχυρές επιδόσεις έρχονται να δώσουν την πρώτη επιβεβαίωση των προβλέψεων του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εισηγμένης Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενημέρωσης των αναλυτών στις 28 Μαρτίου είχε περιγράψει σημαντική αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για φέτος.

Έτσι, και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία:

· O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 513,9 εκατ. έναντι 360,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 42,5%.

· Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 92 εκατ. έναντι 76,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 19,6%.

· Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 49,7 εκατ. έναντι 41,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 20,9%.

· Αντίστοιχα, τα Κέρδη ανά Μετοχή ανήλθαν σε 0,348 έναντι 0,288 ευρώ.

Η στρατηγική

Όπως προκύπτει από την παρουσίαση των μεγεθών της εταιρείας, όλοι οι τομείς, παρά τις αντίξοες σε πολλές περιπτώσεις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές συνθήκες, σημείωσαν ισχυρές επιδόσεις.

Κι αυτό λόγω της πολιτικής που εφάρμοσε η διοίκηση της «Μυτιληναίος», όπως για παράδειγμα στους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίουόπου παρά την άνοδο της Οριακής Τιμής Συστήματος στην ηλεκτρική ενέργεια η εισαγωγή των τεσσάρων φορτίων LNG ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα της μεταλλουργίας, αλλά και των μονάδων παραγωγής ρεύματος. Έτσι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι οι θερμικές και ανανεώσιμες μονάδες παραγωγής ρεύματος της εισηγμένης κάλυψαν το 11,5% της ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ενώ και η Protergia ενδυνάμωσε το μερίδιο της στην προμήθεια. Ανέβηκε στο 4,69% τον Μάρτιο από 4% στο τέλος του 2018.

Αντίστοιχες ήταν και οι ενέργειες στον κλάδο της μεταλλουργίας όπου παρά την κατά 14% μειωμένη τιμή LME (χρηματιστήριο μεταλλευμάτων) και την ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ η εταιρία με τη στρατηγική της αντιστάθμισης κινδύνων έφερε επιδόσεις ανάλογες με εκείνες του πρώτου τριμήνου του 2018.

Στα αξιοσημείωτα των οικονομικών αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνεται και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών το οποίο ανήλθε στο 1 δισ. ευρώ. Από αυτά τουλάχιστον τα 260 εκατ. ευρώ αφορούν σε κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, ενώ η πλειονότητα των συμβάσεων εκτελείται εκτός συνόρων της χώρας.

Τομέας Μεταλλουργίας

Ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε ισχυρή επίδοση για το α' τρίμηνο, καθώς μέσω των σημαντικών επενδύσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους παραγωγής, επιτυγχάνεται η διατήρηση της Εταιρείας ανάμεσα στους πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς αλουμίνας – αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πιο αναλυτικά, το α' τρίμηνο του 2019 χαρακτηρίστηκε από τη μειωμένη τιμή LME κατά 14% αλλά και την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ, έναντι του ευρώ. Αναφορικά με την τιμή Αλουμίνας, ο δείκτης API παρά την υποχώρηση από τα πολύ υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2018, διαμορφώθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με το α' τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, το χαμηλό επίπεδο κόστους σε συνδυασμό με την επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων, τόσο αναφορικά με την έκθεση στο LME, όσο και στην ισοτιμία Ευρώ – Δολαρίου ΗΠΑ, είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας, η οποία κυμάνθηκε σε συγκρίσιμα επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Αναφορικά με την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε. που στοχεύει στην εδραίωση και ενδυνάμωση του Τομέα Μεταλλουργίας, υπήρξε θετική απόφαση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να προχωρήσουν τα μέρη στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη ξεκινήσει η πλήρης ενσωμάτωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, για την επίτευξη των στόχων συνολικής αύξησης παραγωγής κατά 50 χιλ. τόνους σε ορίζοντα διετίας και παράλληλη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Το πρώτο τρίμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 3,8% σε σχέση με το 2018 και παράλληλα σημαντικά αυξημένη παραγωγή των μονάδων Φυσικού Αερίου (κατά 35,6% σε σχέση με το 2018).

Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2 (αυξημένες κατά 165% σε σύγκριση με το Α΄ Τρίμηνο του 2018) συνετέλεσαν καίρια στην αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), η οποία κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε στα €68,02/MWh (αυξημένη κατά 36,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018).

Η εταιρεία επωφελείται από τη δυνατότητα εισαγωγής φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ενισχύοντας με αυτό το τρόπο την ανταγωνιστικότητα τόσο του Τομέα Ηλεκτρισμού, όσο και του Τομέα Μεταλλουργίας.

Συγκεκριμένα, στο α' τρίμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκε εισαγωγή τεσσάρων φορτίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), δημιουργώντας ένα πλήρως διαφοροποιημένο «καλάθι» σε τιμές σημαντικά πιο ανταγωνιστικές από το μέσο κόστος αγοράς.

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της Εταιρείας, είχαν ως συνέπεια την αύξηση της παραγωγής στις 1,44 TWh (αύξηση 23,4% σε σύγκριση με το Α΄ Τρίμηνο του 2018).

Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση 84% της παραγωγής από ΑΠΕ λόγω αυξημένης εγκατεστημένης δυναμικότητας, κατά 48 MW σε σύγκριση με το Α΄ Τρίμηνο του 2018, αλλά και ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών. Σημειώνεται ότι επιπλέον 34,45 MW είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του έτους.

Η συνολική παραγωγή από θερμικές και ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 1,56 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εισαγωγών) διασφαλίζοντας την επαρκή λειτουργία του.

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της με το μερίδιο αγοράς να αυξάνεται σε 4,69% το Μάρτιο του 2019, από 4,0% στο τέλος του 2018.

Η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, όπως αναμένεται με βάση τις δεσμεύσεις της χώρας στην ΕΕ, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς της Εταιρείας τόσο στην παραγωγή όσο και στην λιανική αγορά ενέργειας.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών πέτυχε αυξημένες οικονομικές επιδόσεις στηριζόμενος στην εκτέλεση των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί το προηγούμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικές επιδόσεις του Τομέα το 2019 αναμένεται να στηριχθούν σημαντικά στα έργα που έχει αναλάβει η Εταιρεία στην Γκάνα, στηνΙσπανία και στο Καζακστάν. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση των έργων σε Γκάνα και Καζακστάν έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ το έργο Talasol που αφορά στην κατασκευή μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talaván, στο Cáceres της Ισπανίας, αναμένεται να ξεκινήσει στο 2ο τρίμηνο του έτους.

Σχετικά με το έργο στη Λιβύη, η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις, ώστε εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Σχετικά με την ανάληψη νέων συμβάσεων το 2019, η εταιρεία ανακοίνωσε νέα σημαντικά έργα στη Σλοβενία και την Ελλάδα, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης σύμβασης έργο στην Τυνησία, τα οποία αναμένονται να ενισχύσουν τις οικονομικές της επιδόσεις το επόμενο διάστημα.

Οι συγκεκριμένες συμβάσεις ενισχύουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, το οποίο ανήλθεσε €1 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2019, εκ των οποίων περισσότερα από €260 εκ. αφορούν σε κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων. Παράλληλα, όλες οι παραπάνω θετικές εξελίξεις καταδεικνύουν τη δυναμική της Εταιρείας και επιβεβαιώνουν την στρατηγική της, που εστιάζει σε τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις τόσο σε αναπτυγμένες, όσο και αναπτυσσόμενες αγορές.

Χρήστος Κολώνας
x.kolonas@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:41, 03/05/2019