Στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο γεωθερμικό έργο χαμηλής ενθαλπίας

Στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο γεωθερμικό έργο χαμηλής ενθαλπίας

Ολοκληρώθηκε η τελική διερεύνηση των δυνατοτήτων των δυο παραγωγικών γεωτρήσεων οι οποίες θα υποστηρίξουν το πρώτο γεωθερμικό έργο χαμηλής ενθαλπίας στην χώρα που θα υλοποιηθεί στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 6,5 εκ ευρώ και το οποίο αφορά την αστική τηλεθέρμανση η οποία θα θερμάνει 22 δημόσια κτίρια στις Δημοτικές κοινότητες, Άνθεια, Αρίστεινο, Λουτρά, Δωρικό, Αετοχώρι και το Παιδικό χωριό Κατάσταση Ανάγκης καθώς και την αγροτική τηλεθέρμανση που αφορά παραγωγικές επενδύσεις και θερμοκήπια.

To έργο της αστικής και αγροτικής τηλεθέρμανσης θα έπρεπε να εκτελείται από τον Σεπτέμβριο του 2018,ωστόσο οι συνεχείς ενστάσεις που κατατέθηκαν από τους δυο εργολάβους προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις του έργου. Το θέμα σήμερα βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να εκδώσει την απόφαση του προκειμένου να ξεκινήσει το έργο.

«Οι γεωτρήσεις μας έχουν δώσει ασφαλή δεδομένα για μακροχρόνια χρήση και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά,» ανέφερε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης ,ερευνητής στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ στο Ινστιτούτο Εδαφουδατικών Πόρων που εδρεύει στην Σίνδο Θεσσαλονίκης και εξήγησε:

«Στη μία από τις δυο γεωτρήσεις έχουμε καταγράψει κοντά στους 99 βαθμούς είναι ίσως η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ σε ελληνικό γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας με μια παροχή ασφαλή γύρω στα 50 κυβικά γεώτρηση που κατασκεύασε ο Δήμος το 2016-2017. Η δεύτερη είναι αυτή που κατασκεύασε το ΙΓΜΕ το 2002 πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι της ενέργειας που θα πετύχει θα το στηρίξει αυτή η γεώτρηση. Θα γίνουν αντλιοστάσια. Τα νερά των δυο γεωτρήσεων θα συγκλίνουν σε ένα ενιαίο δίκτυο το οποίο θα διατρέχει τον οικισμό της Άνθειας θα καταλήγει στο θερμικό σταθμό ο οποίος θα γίνει στην Άνθεια, ενώ από τον θερμικό σταθμό στη συνέχεια θα ξεκινούν τρία διαφορετικά δευτερεύοντα δίκτυα στα οποία θα κυκλοφορεί γλυκό νερό στις τελικές χρήσεις.»

«Πρόκειται για ένα πιλοτικό εγχείρημα και είναι μόνο η αρχή, μιας και τα δεδομένα που έχουμε μας δίνουν την βεβαιότητα ότι υπάρχει κάτι πολύ σημαντικότερο στο γεωθερμικό πεδίο του Αρίστηνου, κατέληξε ο κ. Δαλαμπάκης.»

news.makedonias.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:49, 10/05/2019

ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL